TÜİK ÖLÜM İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2018 yılında bir önceki yıla göre artarak binde 10,6 oldu. Bu değer ile Sinop, 81 il içerisinde en yüksek beş yaş altı ölüm hızına sahip 48. il konumundadır.

Sinop’ta ölen bebeklerin yüzde 50’si bir ayını, yüzde 83,3’ü ise beş ayını tamamlayamadan öldü
Bir ayını tamamlayamadan ölen bebeklerin oranı 2018 yılında yüzde 50 oldu. Ölen bebeklerin 2018 yılında yüzde 16,7’sinin ilk gün, yüzde 11,1’inin 1-6 günlükken, yüzde 22,2’sinin ise 7-29 günlükken yaşamını yitirdiği görüldü. Ölen bebeklerden 1-4 aylıkken yaşamını yitirenlerin oranı ise yüzde 33,3 oldu.
Sinop’ta ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2018 yılında 15 kişi oldu
Ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre iki katından fazla artarak 15 kişi oldu. İntihar edenlerin yüzde 80’ini erkekler, yüzde 20’sini ise kadınlar oluşturdu. Sinop’ta kaba intihar hızı arttı Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2017 yılında yüz binde 3,39 iken 2018 yılında yüz binde 7,02’ye yükseldi. Diğer bir ifade ile 2018 yılında her yüz bin kişiden yaklaşık yedi intihar etti. Türkiye’de 2018 yılında ölen kişi sayısı 426 bin 106 oldu Ölüm sayısı revize edilen 2017 yılında 426 bin 504 iken 2018 yılında yüzde 0,1 azalarak 426 bin 106 kişi oldu. Ölenlerin yüzde 54,6’sını erkekler, yüzde 45,4’ünü kadınlar oluşturdu.

Kaba ölüm hızı binde 5,2 oldu Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2017 yılında binde 5,3 iken 2018 yılında binde 5,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin kişi başına 5,2 ölüm düştü. Bebek ölüm hızı binde 9,3 oldu Bebek ölüm sayısı, 2017 yılında 12 bin 118 iken 2018 yılında 11 bin 629 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2017 yılında binde 9,4 iken 2018 yılında binde 9,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin canlı doğum başına 9,3 bebek ölümü düştü.

Bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 15,3 ile Gaziantep oldu Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2018 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 15,3 ile Gaziantep oldu. Bu ili binde 14,9 ile Mardin, binde 14,5 ile Şırnak ve Kilis izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 5 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 5,1 ile Kırklareli ve Çanakkale, binde 6,4 ile Giresun ve Edirne izledi. Ölen bebeklerin yüzde 65,3’ü bir ayını, yüzde 87,5’i ise beş ayını tamamlayamadan öldü

Bir ayını tamamlayamadan ölen bebeklerin oranı 2017 yılında yüzde 64,9 iken 2018 yılında yüzde 65,3 oldu. Ölen bebeklerin 2018 yılında yüzde 12,7’sinin ilk gün, yüzde 31,5’inin 1-6 günlükken, yüzde 21,1’inin ise 7-29 günlükken yaşamını yitirdiği görüldü. Ölen bebeklerden 1-4 aylıkken yaşamını yitirenlerin oranı ise yüzde 22,2 oldu. Beş yaş altı ölüm hızı binde 11,4 oldu Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2018 yılında bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 11,4 oldu. Ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2018 yılında 3 bin 161 kişi oldu Ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2017 yılında 3 bin 168 iken 2018 yılında 3 bin 161 kişi oldu. İntihar edenlerin yüzde 75,6’sını erkekler, yüzde 24,4’ünü ise kadınlar oluşturdu. Kaba intihar hızı düştü Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2017 yılında yüz binde 3,94 iken 2018 yılında yüz binde 3,88’e düştü. Diğer bir ifade ile 2018 yılında her yüz bin kişiden yaklaşık dördü intihar etti.

Bir Cevap Yazın

Pin It on Pinterest