Sinop Valisi Köksal ŞAKALAR’DAN 10 Aralık “Dünya İnsan Hakları Günü” Mesajı

10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabul ve ilan edilmiş olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasını garanti altına almaktadır.
10 Aralık her yıl tüm dünyada “Dünya İnsan Hakları Günü “ olarak kabul edilmiiştir.
Sinop Valisi Köksal Şakalar 10 Aralık “Dünya İnsan Hakları Günü” münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Sinop Valisi Köksal ŞAKALAR yayımladığı mesajda “ Herkes cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, tabiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi fark olmaksızın kanun karşısında eşittir.
İnsanlar farklı ırklardan ve kültürlerden gelebilir, farklı değerlere sahip olabilirler. Bütün farklılıklara rağmen, insanlığın ortak paydası, bireylerin doğuştan sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerdir. Bu, onurlu bir yaşamın gereği ve en temel şartıdır.Bu çerçevede bizler; birlik ve beraberlik içerisinde, insan hak ve hürriyetlerini benimseyerek, sahip olduğumuz farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görmeli ve bu değerleri Ülkemizi daha güçlü kılacak şekilde geleceğe taşımalıyız.
Bu duygu ve düşüncelerle, her alanda insan haklarının ön planda tutulduğu ve korunduğu güvenli bir gelecek temennisiyle, Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”dedi.

Başa dön tuşu