‘PAZARLIK’A MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ!

Ayancık’ta gazeteler, MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİ PANSİYONU’nun ve yatılı okullarda sürekli hale getirildiğini iddia ettikleri ‘PAZARLIK USULÜ ve DOĞRUDAN TEMİN’ ihale yöntemini kaymakamlık makamına şikayet ederek incelenmesini istediler. Gazetelerin şikayeti üzerine ihaleler mercek altına alındı.
Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğünden görevlendirilen müfettişler iddiaları incelemek üzere Ayancık’a giderek gazete sahiplerinin ve okulun ifadesine başvurduğu öğrenildi. Gazetelerin ortaklaşa verdikleri dilekçede 4734 sayılı ihale kanunun 5 .maddesinin sürekli, ihlal edilerek kişilere haksız kazanç sağlandığı, gazetelerin ve esnafların mağdur edildiği belirtilerek belirli firmaların ihaleleri aldığı iddia edilmişti.
Dilekçe de; “4734 sayılı kanunun 21 / f bendi istisnai bir durumdur. Sürekli bir şekilde teamül haline getirilmemelidir. Zira aynı kanunun 5. Maddesinde temel ilkeler belirlenmiştir. Madde 5- İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde: saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği. gizliliği, kamuoyu denetimini. İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım İsleri kısımlara bölünemez.Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir” diyerek kanun maddesine dikkat çekmişlerdi.
Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceğini belirten gazete sahipleri; ödeneği bulunmayan hiç bir iş için ihaleye çıkılamayacağını ifade ederek; “….pazarlık usulü ihale keyfi bir şekilde ve teamül hale getirildiğinde bu temel ilkeler ihlal edilmiş olur. Söz konusu ihalede de bu durum vardır. Zira sürekli bir şekilde ilansız pazarlık usulü temin yöntemi uygulanmakta ve genellikle aynı kişilerden teklif alınmaktadır. Ya da belli bir kaç kişi arasında dönüşümlü hale getirilerek gerçekleştirilmektedir. Bu haliyle ortada kamu yararı da söz konusu değildir. Zira ilansız pazarlık usulü ihalede amaç idari faaliyetlerinin ve kamu hizmetlerinin devamlılığının sağlanmasıdır. Bu ihaleler genellikle ani, beklenmeyen, idare tarafından önceden öngörülemeyen özel durumlar sebebiyle ihalenin ivedi olarak gerçekleştirilerek idarenin ihtiyacının en kısa sürede ve daha esnek koşullarla karşılanmasının amaçlandığı ihalelerdir” denilerek yapılan ihalelere dikkat çekmişlerdi. Yapılan şikayeti incelemeye alan Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2 müfettişi görevlendirdiği öğrenildi.
Söz konusu dilekçede; kurumun daha önceki ihalelerinin incelenmesi istenilerek; “Ayrıca bu ihalelerin İdarece takdir hakkının keyfi kullanılarak ilansız pazarlık usulü ile yapılması da “eşit muamele” ve “rekabet “ilkeleri ile bağdaşmadığı gibi mal temini eden kurumun değil de birkaç şahsın yararına kullanılan keyfi bir yöntem haline dönüştürüldüğü ortaya çıkmaktadır. Diğer tüm yatılı okul pansiyonlarının mal teminlerinde de aynı usul mevzuat su istimal edilerek aynı şekilde yapılmaktadır.Pazarlık usulü ihale için davet edilen 3 esnaf dışında aynı işi yapan ve kamu yararına daha uygun fiyat teklif edebilecek esnaflar ve bizim gibi bu tür ihalenin ilanını yapacak yerel gazetelerinde mağduriyetine sebep olmaktadırlar” denilerek yapılan ihalelere de dikkat çekmişlerdi.

Bir Cevap Yazın

Pin It on Pinterest