ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BORÇLARI YAPILANDIRDI GEÇ KALMAYIN!

2020 TESKOMB Üyeliği İçin Gereken Şartlar ve Evraklar

Esnaf ve Kefalet Kredi kooperatifleri Merkez Birliği TESKOMB’UN 13.07.2020 tarih ve 2020/17 sayılı genelgeleri kapsamında 13 TEMMUZ 2020 tarihi itibariyle uygulanacak olan bu düzenlemeye göre; 30 HAZİRAN 2020 tarihinden önce (Bu tarih dahil) kredi borcu kooperatif takibine intikal eden ortakların 31 AĞUSTOS 2020 tarihine kadar kooperatife başvurmaları ve yapılandırma talebinde bulunmaları halinde kooperatif takibindeki asıl alacak tutarına (Bankaca kooperatif blokeli ve mevduat hesaplarından alınan tutarlar, icra masrafları vs.) hiçbir gecikme faizi hesabı yapılmayacak ve İcradaki alacaklar icra taahhüdüyle yapılandırma yapılacağı belirtildi.

Pazarlık etmek bir sanattır - Güncel bilgi, kültür ve içerik ...

YAPILANDIRMA İÇİN İSE ŞARTLAR;
1- 30 Haziran 2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) kredi borcu kooperatif takibine intikal eden ortakların 31 Ağustos 2020 tarihine kadar kooperatife başvurmaları ve yapılandırma talebinde bulunmaları halinde, kooperatif takibindeki asıl alacak tutarına (Bankaca kooperatif blokeli veveya mevduat hesaplarından alınan tutarlar ile varsa icra ve sair masraflar) hiçbir gecikme faizi hesabı yapılmayacak olup;

2- Borç (asıl alacak) tutarı defaten ödenmek istendiği takdirde gecikme faizi alınmadan tahsil edilecektir.

3- Borcun 24 Aya kadar taksitlendirmesi talep edildiği takdirde, asıl alacak tutarına taahhüt(yapılandırma) tarihinden itibaren %10 faiz oranı üzerinden 24 aylık basit faiz hesaplanacak ve asıl alacak tutarı ile hesaplanan faiz tautarı toplam (yapılandırmaya esas borç tutarı) 24’e bölünerek ilk taksit peşin tahsil edilecektir.

4- 30 Haziran 2020 tarihinden sonra kooperatif takibine intikal eden kredi borçları yapılandırma kapsamı dışında tutulacaktır.

5- Yapılandırma talebi ortaklardan yazılı olarak alınacaktır.

Bir Cevap Yazın

Pin It on Pinterest