KULA DEĞİL ALLAH’A TESLİMİYETTİR!

Kurban bayramına yaklaştık. Bu satırlar yayıma girip okunduğu sırada bayramın içerisinde olunacak Allah izin verirse. Kurban bütünüyle bir teslimiyetin en derin manası, en net ifadesidir. Allah’a olan teslimiyetin samimi müslümanlara bir hediyesi, İslam alemine en derin mutluluğudur. Kurban ve teslimiyet aslında her işin bir örneğidir. Hangi sıfatta, hangi isim ve cisimde, hangi makam ve konumda olunursa olunsun bir ibret vesilesi, bir ders konusudur. Dünyada özellikle de coğrafyamızda hasret kaldığımız, adaletini özlediğimiz, duygusunu yaşamak istediğimiz her güzel olgunun içerisinde bir teslimiyet söz konusudur. Bu teslimiyetin sonucu da doğru, dürüst, adil bir karakter ve yaşam elbisesi halinde varlığını hissettiriyordu. Her muhabbetin ortasında mutlaka “Ahhh nerede o eski günler” diye içten bir ses çıkar. Ya da büyüklerimizin ellerini öperken, “Onların dilinden nerede o eski bayramlar” deyip hatıralarını dinler, duyar, okur, kısmende olsa onların sayesinde yaşardık. Çok değil bundan 15, 20, 25 sene öncesinde bir çok kişinin hafızasında güzel günler, güzel hatıralar çokca vardı. O hatıralar hep geride kaldı. Yeniden ve önden gelen günlerin, ayların, senelerin böyle güzel hatıralarla yad edilmediği bir dönemi yaşıyor ve geçiriyoruz. Mutsuz bir dünyada mutlu olmaya çaba sarf ediyoruz hep birlikte. Acısıyla, tatlısıyla ama hatırasız. Ama adaletsiz, ama sevgisiz. Ama duygusuz, ama vicdansız..

Dünya zulmün pençesinde her anlam da inim inim inliyor. Kapitalizm, organize ettiği ve kölesi yaptığı ülkelerde istediği gibi at koşturuyor. Medya gücüyle bunu da silah olarak kullanıyor. Türkiye’de son dönemler de bu silahını daha net kullandığı görülüyor. Teslimiyet olgularının ve duygularının sür’atle kaldırıldığı ülkemizde gerçekleri anlatmak iyice zorlaştırıldı ve imkansızlaştırıldı. Gerçekler yalnızlaştırıldı. Ona eşlik eden her şey uzaklaştırıldı. Yalan olanın doğru, doğru olanın da yalan diye ifade edildiği şu zaman diliminde gerçekler toplumdan, toplum ise gerçeklerden kopuverdi gitti.

Kurban bayramı ile özdeşleşen teslimiyet vurgusu hayatın her alanında, yaşamın tam ortasında yer alması gereklidir. Ne kıyısından, ne de ucundan.. Kalbin tam merkezinden.. Önce Allah’a, sonra Allah yolunda olan güzel insanlara.. İşte tam da bu noktada Allah’a götüren, Allah’a yaklaştıran ve bu teslimiyete vesile olan ilmi müesseselere, kurslara, insani, ruhani, bedeni ve meleki tüm tekamül icazeti ve inceliğini tesis edenlere sahip çıkmalıyız. Ramazan-ı şerif ayını toplumda güzelleştiren samimi bir oruç, samimi riyasız bir sadaka ve zekâttır. Kurban’ı güzelleştirense teslimiyettir. Kurban’ın ne etlerine, ne de kanlarına Hz. Allah’ın ihtiyacı yoktur. Bilakis inanan bilinçli, ihlaslı müslümanların teslimiyeti Allah’a ulaşır. Kurban vesilesiyle bu takva insana bir ödüldür. Kurban paylaşmaktır. Göz yaşlarını dindirmektir. Kurban koca koca dolapları tıka basa doldurmak değildir. İhtiyaç sahiplerini gözetmektir. Yoksullara, fakirlere, ilim talebelerine pay etmek, bu hisseden nasibe sebep olabilmektir. Kurban ibadetindeki asıl gaye kurban şartlarını yerine getiren hayvanların vesilesiyle teslimiyet elbisesinin amacına ulaşmasıdır. Bu teslimiyeti de Allah yolunda olanlara teslim etmektir. Garibanları, fakirleri, talebelerin okutulduğu yerleri sevindirmelidir.

Tüm dünyayı ve ülkemizi aylardır etkileyen Corona virüsü toplumumuzda hem psikolojik, hem manevi, hem de maddi olarak ciddi bir olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Sağlığın her şeyden daha önemli olduğu gerçeği bu süreçte daha çok hissedildi. Var olan ekonomik kriz kötü, beceriksiz politikalar ve yönetim neticesinde ülkemizin büyük kayıpları corona ile birlikte katlanarak büyümüş ve gizli işsizliği, üretimsiz bir ekonominin varlığını daha çok göstermeye sebebiyet vermiştir. Bu süreçte kaybedilen topraklara, kaybedilen değerlere, kaybedilen kaynaklara, kaybedilen üretime daha çok ihtiyaç duyulduğu da görülmüştür. Köle mantığıyla dışa bağımlılığın getirdiği düzensiz düzen, toplumu uçuruma sürüklemeye devam etmektedir. Tüm bunlar yaşanırken Kurban bayramını kendi aramızda, kendi çevremizde fırsat bilip değerlendirmeli, hayırlara vesile olması adına mücadele etmelidir.

Yazımızı toparlayıp özetlersek;

Kurban, samimiyettir.
Kurban, Allah’a teslimiyetin adıdır. Kurban, ziyafet bayramı değildir. Kurban, gösteriş, israf bayramı değildir. Kurban, kimselere duyurmadan, aşağılamadan göstermeden paylaşmaktır. Kurban, kuluna, kullarına teslimiyet değil, Allah’a teslimiyettir. Rabbim niyetlerimizi kabul eylesin. Mübarek kurban bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

ALİ OSMAN ÖNDER

Bir Cevap Yazın

Pin It on Pinterest