TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İl, Durağan İlçe, 122 Ada No, 4 Parsel No, YOLALTI
Mahalle/Mevkii, AŞAGIKARACAÖREN KÖY Köyü, Taşınmaz tarla niteliğindedir.Taşınmazın toprak yapısı arazi yüzeyi ve üzerindeki bitki örtüsü incelendiğinde çevresindeki araziler ile zirai benzerlik gösterdiği, organik madde miktarı orta-yüksekyoğunlukta olmakla birlikte kumlu-killi-tınlı toprak yapısında üzrinde sulu tarım yapılan 1. sınıf çeltik arazisidir.
Adresi :
Yüzölçümü :1.355,55 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu :
Kıymeti                :27.111,00 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler:
1.Satış Günü :19/12/2017 günü 09:45 – 10:00 arası
2.Satış Günü :19/01/2018 günü 09:45 – 10:00 arası
Satış Yeri :DURAĞAN BELEDİYE BAHÇESİ
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Sinop İl, Durağan İlçe, 51 Ada No, 4 Parsel No, MERKEZ MAHALLE
Mahalle/Mevkii, ADA SOKAK Köyü, İki katlı bahçeli ahşap ev niteliğinde tapuya kayıtlıdır.Parsel üzerinde eski iki katlı kargir bir ev vardır. Alt katı taş yığma üstü yığma tuğla olan evin dış cephesi sıvasızdır.Çatısı kiremitlidir. Konut olarak kullanılmaktadır. Her iki katın toplam alanı 104 M2 dir.Pencereleri ahşap ve eski olan evin yıpranma payı %50 dir. Evin ve Arsanın 72,51 M2 lik kısmı yolda kalmaktadır. Parsel imar planı içerisindedir.
Adresi :
Yüzölçümü :248 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu :
Kıymeti :4.320,00 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler :
1.Satış Günü :19/12/2017 günü 10:05 – 10:15 arası
2.Satış Günü :19/01/2018 günü 10:05 – 10:15 arası
Satış Yeri :DURAĞAN BELEDİYE BAHÇESİ
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Sinop İl,Durağan İlçe,125 Ada No, 10 Parsel No, ÇAYIROVASI MEVKİİ Mahalle/Mevkii, YALNIZKAVAK KÖYÜ Köyü, Taşınmaz tarla niteliğindedir.Çevresindeki araziler ile zirai açıdan benzerlik gösterdiği, organik madde miktarı orta yüksek yoğunlukta olmakla beraber kumlu-killi-tınlıtoprak yapısında üzerinde sulu tarım yapılan 1. sınıf çeltik arazisidir.
Adresi
Yüzölçümü :2.596,77 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu :
Kıymeti :51.935,00 TL
KDV Oranı :%18
Kaydmdaki Şerhler:
1.Satış Günü :19/12/2017 günü 10:20- 10:30 arası
2.Satış Günü :19/01/2018 günü 10:20 – 10:30 arası
Satış Yeri :DURAĞAN BELEDİYE BAHÇESİ –
19/01/2018 günü 10:20 – 10:30 arası DURAĞAN BELEDİYE BAHÇESİ
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Sinop İl,Durağan İlçe, 141 Ada No, 28 Parsel No, Merkez Mahalle Hasbağ Caddesi Mahalle/Mevkii, Bahçe niteliğinde tapuya kayıtlıdır.Parsel üzerinde herhangi biryapı yoktur. Her ne kadar bahçe niteliğinde olsa da imar planı içerisinde olması nedeni ile arsa olarak değerlendirilmiştir. Parselin 103,45 M2 lik kısmı yolda kalmaktadır. Taşınmaz üzerindetoplam 8 adet meyve ağacı bulunmaktadır
Adresi :
Yüzölçümü : 296 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu :
Kıymeti : 49.137,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler:
1.Satış Günü : 19/12/2017 günü 10:35 – 10:45 arası
2.Satış Günü : 19/01/2018 günü 10:35 – 10:45 arası
Satış Yeri        : DURAĞAN BELEDİYE BAHÇESİ – null null / null
Satış şartlan :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.goy.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim
masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/11/2017
(İİK m.126)                                       
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Pin It on Pinterest