‘DURAĞAN İLÇESİNİN COĞRAFYASI’

DURAĞAN İÇİN İLK, GELECEK İÇİN BİLİMSEL BİR ÇALIŞMA…

İlçemizde uzun süredir yapılmayan bilimsel bir çalışma kitaplaştırıldı. Durağan’ın geçmişten günümüze kü
ltürel ve coğrafyası ile ilgili olarak eksikliği hissedilen coğrafi düzlemdeki eseri ‘DURAĞAN İLÇESİNİN COĞRAFYASI’ isimli kitapilçemizde öğretmenlik yapan coğrafya öğretmeni Sevcan KARADURAK ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğrt. Üyesi Harun Reşit BAĞCI imzası ile PEGEM AKADEMİ yayınları tarafından basılarak kitaplaştırıldı. 2019 yılından bu tarafa hazırlıkları süren kitap 2022 yılının Mart ayında bitirlerek Nisan ayında baskısı gerçekleştirildi.
165 sayfalık kitabın basılması sonrası Durağan Kaymakamı Ahmet TOZLU, Durağan Belediye başkanı Ahmet KILIÇASLAN ve Durağan ilçe Halk Kütüphanesine hediye edilen kitap; günümüze ve geleceğimize de ışık tutuyor.

Kitabın arka sayfasında yer alan bilgilendirme de dünya nüfusunun artması ile ihtiyaçların çeşitlenmesi sonrası doğal sistemler üzerinde baskının her geçen gün arttığına dikkat çekilerek; “doğal ortam – insan ilişkilerini merkeze alan coğrafi çalışmalara duyulan ihtiyaç artmaktadır. Doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilir kullanımı, tarım, turizm, ulaşım gibi ekonomik faaliyetlerde kazancın arttırılması ancak bilimsel planlamalarla mümkündür. Coğrafi özelliklerin bilinmesi, sosyal ve ekonomik faaliyetlerin doğayla uyumlu ve planlı yürütülebilmesi için önemlidir. Bu eserin çıkış noktası da bu düşünce olmuştur” denildi.
Bilgilendirme notunda Durağan’la ilgili coğrafi olarak dikkat çekici cümlelerin kullanıldığı kitap; “Sinop’un kıyı ardı ilçelerinden biri olan Durağan, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra coğrafi özellikleri bakımından da ilgi çekicidir. Ancak ilçe konumuna bağlı olarak ekonomik açıdan kıyı ilçeleri kadare gelişememiştir. ‘Durağan ilçesinin Coğrafi Özellikleri’ adlı bu eserde ilçenin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri, harita, grafik ve fotoğraflarla dersteklenerek açıklanmıştır. İlçenin mevcut durumu ve potansiyeli ortaya konulmuştur. Eserin; ilçenin tanıtımına, doğal kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına, turizm potansiyelinin hayata geçirilmesine, yöreyle ilgili planlamalara ve ilçe literatürüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir” açıklaması yer alıyor.

Çalışmalarımız 3
yıldır sürüyor
Kitabın yazarı Sevcan KARADURAK; yaklaşık 3 yıldır sürdürülen çalışma sonrası elde edilen bilgiler veriler ve ilçenin coğrafi konumu ile ilgili geniş kapsamlı olarak hazırlanan kitabın sürecini gazetemize anlattı. Karadurak katkı sunan herkese teşekkür ettiği konuşmasında Dron ve görsel çalışmaları Gazi Korkut ve Ekrem Karaoğlu’nun sağladığını, arazi çalışmalarının her aşamasında eşi Mustafa Karadurak ve Zabıta amiri Cengiz Günay’ın eşlik ettiğini, kitabın basımında ise Durağan Kayamakmı Ahmet Tozlu’nun destek verdiğini ifade etti. Karadurak; “veri ve bilgileri toplamaya başladığımızda olduça zorlandık. Bu süreçte kurumlarımıza giderek geçmişe yönelik verileri elde ettik. Kurumların bu tür bilimsel ve sanatsal eserlerde yasaların elverdiği ölçüde yazarlarımıza, araştırmacılarımıza daha kolay bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmaları daha çok eserin ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Biz hazırladığımız bu kitabın Durağan’a hayırlı olmasını önüne ışık tutmasını diliyoruz” dedi.
Kitabın önsöz bölümünde ise Karadurak; “Coğrafya arazinin tanınması, sunduğu fırsat ve risklerin belirlenmesi açısından oldukça önemli bir bilim dalıdır. Buna bağlı olarak coğrafyacılar tarafından çeşitli yerleşim birimleri veya doğal ortamların coğrafi özelliklerini açıklayan risk analizleri yapan ve planlama önerileri sunan çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Durağan’ın jeoloji, jeomorfoloji, hidrografya gibi doğal ortam özellikleri bakımından ilgi çekici olması, ilçenin konumu ve coğrafi özelliklerine bağlı olarak zengin bir kültürekl mirasa, turizm olanaklarına sahip olması çalışmanın çıkış noktası olmuştur” ifadelerine yer veriyor.

Başa dön tuşu