DURAĞAN BELEDİYESİ SATTI, MAHKEME DUR “HUKUKSUZ”!…

     Durağan belediyesi tarafından satışı yapılan arsada hukuksuzluk mahkemeden geri döndü. İcra yolu ile yapılan bir satışta R.K  tarafından satın alınan 121 no’lu parselle  belediye tarafından parselasyon yapılmadan 5 ada 121 no’lu parsel  satışı gerçekleştirilerek 120 no’lu parselle birleştirilmişti.
Satış parsele komşu olan diğer arsa sahiplerini rahatsız etmiş yol olarak kullandıkları alanın belediye meclisi kararı ile satılmasına tepki  göstermişlerdi.     Satışın hukuksuz olduğunu yıllardır kullandıkları kadastral bir yolun bir anda iptal edilerek arsayı alan vatandaşın arsasını genişletmesine arsanın ekonomik değerinin yükseltilmesinin ahlaki ve hukuki olmadığına vurgu yaparak haklarını hukukta arayacaklarını belirtmişlerdi.
15.05.2015 tarihinde gerçekleştirilen satışta Belediye başkanı Ahmet Kılıçaslan ve Daimi encümenlerden İlyas Öz satışın yapılmasının uygun olduğunu belirtirken Hüseyin Dede, satışın doğru olma dığın belirterek şerh düştüğü,  5 ada 121 no’lu parselde bulunan kadastro yolundan  89.17 m2 taşınmazı m2 150 TL.’den satışı yapılmış, 13.375,50 TL. Bedelle R. K. na devredilmişti.
     Hüseyin Dede şerhinde “O mevkide bulunan  diğer parsellerin zarar görebileceği” ni belirterek red oyu kullanmasına karşılık  Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan ve İlyas Öz’ün oyları ile gerçekleştirilen satış mahkemelik olmuştu. Konuyu bölge idare mahkemesine taşıyan diğer parsel sahiplerinin itirazını görüşen  Samsun 1. İdare Mahkemesi 2016/397 sayılı kararı ile satışın hukuka uygun olmadığını belirterek satışı iptal etti. Mahkeme kararında imar kanunun 17. Maddesine atıfta bulunarak; “Parsellerin plana uygun olarak imar uygulamasına tabi tutulmaksızın 3194 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca, kapanan kadastral yolun 5 ada 121 no’lu parsel sahibine satılması yönünde alınan dava konusu encümen kararında ve bu karar uyarınca yapılan satış işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” dedi.
     Durağan Belediyesinde geçtiğimiz günlerde imar konularını araştırmak üzere bir müfettiş geldiği ve imar dosyaları ile arsa satışları hakkında incelemelerde bulunduğu öğrenildi. 
 
 
Başa dön tuşu