İNTİKAL İŞLEMLERİNDE SON 3 AY

      Tarım arazilerinin miras yolu ile bölünmesinin önlenmesi amacıyla 2014’te Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda yapılan değişiklikle mirasa konu tarımsal arazilerde mülkiyet devrinin esas olduğu ve mirasçılar arasında anlaşma sağlanması halinde mülkiyet devri işlemlerinin mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde tamamlanması maddesi hükme bağlanmış, bu süre içinde tamamlanmaması halinde Bakanlık tarafından mirasçılara Kanun hükümlerinin uygulanması için 3 ay ek sürelerinin olduğu konusunda mirasçılara bildirimde bulunulması gerekliliği getirilmişti.
Mirasçılara verilen 3 aylık ek süre sonunda da mülkiyet devrinin tamamlanmaması halinde Bakanlık, ilgili Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde arazilerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devrine, aksi halde üçüncü kişilere satılması için resen dava açabilme yetkisine sahip.
 
TARIM ARAZİLERİNİN İNTİKAL İŞLEMLERİ İÇİN SON 3 AYLIK SÜRE BAŞLADI
     5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda değişiklik yapan 6537 Sayılı Kanun 15.05.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun kapsamında 15.04.2014 tarihinden sonraki ölümlerde tarım arazileri mirasçılarının 1 yıl içerisinde anlaşarak mülkiyetinin devir işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
      Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kanunun yürürlük tarihi olan 15.05.2014 tarihinden sonra ölen ve Kanun gereğince, bir yıllık süre içinde intikal işlemlerini yaptırmadığı tespit edilen mirasçılara 3 ay içinde intikal işlemlerini tamamlamaları gerektiği konusunda tebligat göndermiştir.
Gönderilen tebligat ile mirasa konu tarımsal arazilerin mirasçılar tarafından, Kanunun 8/C maddesi gereği;
 
a) Bir mirasçıya veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini karşılaması durumunda birden fazla mirasçıya devrini,(Gerze İlçesi Yeter Gelirli Arazi Büyüklüğü kuruda 130 da(dekar), suluda 70 da(dekar), dikilide 10 da(dekar), örtü altında 3 da(dekar)dır.)
 
b) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 373 üncü ve devamı maddelerine göre noter senedi ile kuracakları aile malları ortaklığına veya kazanç paylı aile malları ortaklığına devrini,
 
c) Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları limited şirkete devrini,
 
ç) Mirasa konu tarımsal arazilerin tamamının mülkiyetini aynı anda üçüncü kişilere devrini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Mirasçılara verilen üç aylık ek süre sonunda da mülkiyet devrinin tamamlanmaması halinde, Bakanlığımız ilgili Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde; arazilerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devrine, aksi halde üçüncü kişilere satılması için resen dava açabilme yetkisine sahiptir.
      Mirasçılar ve tarımsal arazi varlıklarına ilişkin verilerin MERNİS ve TAKBİS sistemleri üzerinden tespit edilmesi nedeniyle olası yanlışlıkların İl Müdürlüklerine başvuru yapılarak düzeltilmesi gerekmektedir.
      Bu kapsamda Muris üzerinde kayıtlı tarımsal taşınmazlara ait bilgilerin görüntülenebilmesi için Tarım Reformu Genel Müdürlüğü internet sayfasından erişim sağlanabileceği belirtiliyor.
Başa dön tuşu