MAARİF VAKFI YILLARDIR EKSİKLİĞİ HİSSEDİLEN BİR VAKIF

Yaptığı konuşmada niçin Maarif Vakfı’na ihtiyaç duyulduğu ve böyle bir vakfın gerçekleştireceği misyonlara değinen Maviş, muhalefetin tasarı hakkındaki itirazlarına cevaplar getirdi.  Maviş, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kimliklerini muhafazası ve gönül coğrafyamızla kalıcı, nitelikli bağlar inşa etmemiz için bu vakfın kurulmasının hayati bir önem arz ettiğine değinirken, Maarif Vakfının Türkiye’nin dış politika vizyonuna getireceği katkılardan bahsetti. 
 
MAARİF VAKFI İLE KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKACAĞIZ
     Maarif Vakfı ile birlikte yurt dışında yaşayan çocukların bulundukları ülkede kendi kültürleriyle kaliteli ve eğitimli bireyler olmalarının amaçlandığını belirten AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş,  Vakfın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının kimliklerinin korunması adına da önem taşıdığını ifade etti. Maviş; “Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum: Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ciddi bir eğitim ihtiyacı var ve Maarif Vakfının belki muharrik faktörlerinden bir tanesi, 5 milyonu aşkın yurt dışında yaşayan vatandaşımızın eğitim ihtiyacıdır. Aynı zamanda, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, çocuklarımızın kendi topraklarıyla, kendi ülkesiyle, kendi değerleriyle arasında kurulmak  istenen bağ Maarif Vakfını hayata geçirme isteğimizin temel dinamiğidir. Yine, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının kimliklerinin korunması da Maarif Vakfının kuruluş amaçlarından bir tanesi. Bulundukları ülkede kendi kültürleriyle kaliteli ve eğitimli bireyler olmaları yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın çocuklarının en tabii hakkıdır ve bu hakkın yerine getirilmesi açısından da Maarif Vakfı temel bir rol üstlenecektir” dedi. 
 
MAARİF VAKFI YILLARDIR EKSİKLİĞİ HİSSEDİLEN BİR VAKIF
     Konuşmasında dünyanın 15 ülkesinde 65 okulu bulunan Türkiye’nin bu vakfa uzun yıllardır ihtiyaç duyduğunun altını çizen AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Türkiye’nin gönül coğrafyasıyla bağını sürekli ve kalıcı kılmanın araçlarından bir tanesinin Maarif Vakfı olacağını söyledi. Maviş; “Tabii şu anda bizim yurt dışında 15 ülkede 65 tane okulumuz var. Dolasıyla, bu okulların doğru yönetimi ve bu okulların kalitesinin artırılması açısından Millî Eğitim Bakanlığının himaye ve desteğinde böyle bir vakfa bugüne kadar zaten çoktan ihtiyaç oluşmuş ve bu ihtiyacın giderilme zorunluluğu doğmuştu. Yine bunun yanında, Türkiye’nin dış politikada üstlendiği rol ve Türkiye’nin küresel vizyonu açısından bakıldığında pek çok ülkeden ülkemize, devletimize Türkiye’nin eğitim kalitesinin transfer edilmesi ve o ülkelerde yaşayan, sadece vatandaşlarımızın değil, o ülke insanlarının da Türk eğitim sisteminin kalitesinden yararlanması amacıyla talepler gelmiştir. Bu taleplerin karşılanması açısından Maarif Vakfı bir zorunluluktur. Ama bütün bunların dışında, asıl Maarif Vakfının misyonunu şu ifadelerde belki toparlamak mümkün olacaktır: Bugün Türkiye, büyük bir devlet vizyonuna sahiptir. Türkiye, sıradan bir ülke değildir. Türkiye’nin gönül coğrafyası oldukça geniş, belki hayallerimizden daha geniştir. Balkanlardan Kafkaslara, Orta Asya’dan Uzak Asya’ya ve Afrika’ya kadar oldukça geniş bir gönül coğrafyamız vardır. Bu gönül coğrafyamızla bağımızı sürekli ve kalıcı kılmanın araçlarından bir tanesi de Maarif Vakfı olacaktır. Bakın, TİKA ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığıyla gönül coğrafyamızda çok büyük hizmetleri bugüne kadar ifa ettik. Bosna’da niye Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü’nü onardıysak Tayland’da niye Uthit Camisi’ni onardıysak, Filistin’de niye Tubas Türk Hastanesini kurduysak, Orta Asya’da, Kafkaslarda, Balkanlarda neden mirasımıza sahip çıktıysak, işte yurt dışında da bu gerekçelerle Maarif Vakfı eliyle okullar kurmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye’nin 2023 vizyonu, Türkiye’nin yeni dış politika vizyonu bu gönül coğrafyamızla ilişkilerimizi çok daha güçlü, kalıcı ve nitelikli hâle getirmeyi zorunlu bir hâle getirmektedir” diye konuştu.  
 
MAARİF VAKFI’NIN İLHAM KAYNAĞI BAŞARILI ÇALIŞMALAR YAPAN YUNUS EMRE VAKFI OLDU
     2007 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan Yunus Emre Vakfı’nın, Maarif Vakfı’na ilham kaynağı olduğunu ifade eden AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Yunus Emre Vakfı’nın kültür alanında üstlendiği misyonu eğitim alanında da Maarif Vakfı’nın üstleneceğini söyledi. Maviş; “Değerli arkadaşlar, başarılı bir örnek olarak Yunus Emre Vakfı, Maarif Vakfı’nın aslında bir taraftan ilham kaynağı olmuştur. 2007’de kurulan Yunus Emre Vakfı’yla kültür elçilikleri kurulmuş, dilimiz ve kültürümüz yaygın bir şekilde tanıtılmış, 44 kültür merkezimizle kültür, sanat ve Türkçe öğretiminin merkezi Yunus Emre Vakfı olmuştur. Yunus Emre Vakfı’nın kültür alanında üstlendiği misyonu eğitim alanında da Maarif Vakfı inşallah üstlenecektir. Buradan şunu ifade etmek istiyorum: Nasıl Yunus Emre Vakfı ve Enstitüsü Kültür Bakanlığı değilse, nasıl Diyanet Vakfı Diyanet İşleri Başkanlığı yerine kurulmamışsa Maarif Vakfı da burada iddia edildiği gibi Millî Eğitim Bakanlığının fonksiyonlarını icra etmek üzere kurulmak istenmemiştir. Nasıl ki eğitim amacıyla kurulmuş olan bir vakfın senedinde amaçları sayılmışsa Maarif Vakfının senedinde de aynı amaçlar neredeyse sayılmıştır. Dolayısıyla, burada bulunan muhalefet partilerinin her birisinin de gururla, isteyerek Maarif Vakfı Kanun Tasarısı’na bu desteği vermeleri gerekir. Bu gönül coğrafyasıyla kalıcı ve nitelikle bağ kurmak için bu desteği sizlerin vermesi ve bu gururu hep birlikte paylaşmamız gerekir. Ben bu açıdan Maarif Vakfının aynen Yunus Emre Enstitüsü gibi çok önemli bir işlev göreceğini düşünüyorum” dedi.
Başa dön tuşu