SESSİZ KALMAYIZ!

      Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu/KESK’ e Bağlı Büro Emekçileri Sendikası/BES Sinop İl Temsilcisi Kenan Ayvazoğlu Açığa Alındı!
Ayvazoğlu’nun açığa alınmasından sonra bir açıklama yapan BES Samsun Şub. Yön. Kur. Üyesi  Yılmaz TULUK Kamuda yaşanan paralel yapılanmanın birinci sorumlusu sendikamızın taleplerine kulaklarını tıkayan siyasi iktidarlar diyerek toptancı bir yaklaşımla yapılacak olan kamu emekçisi kıyımına sessiz kalmayacaklarını söyledi. Tuluk; “15 Temmuz kanlı darbe girişiminde sorumluluğu olanların yargılanması ve hak ettikleri cezalara çarptırılması hepimizin beklentisidir. Sendikamız ve kamu emekçileri hareketi her dönem gerçekleşen darbelerin mağduru olmuş ve darbecilerin yargılanmasının ülkemizin demokratikleşmesinin koşullarından birisi olarak görmüştür.
     Kamuda yaşanan her türlü kadrolaşmaya karşı mücadele eden sendikamız, 657 sayılı DMK’nın günümüzün ihtiyaçlarını karşılamayan ve ilgili kanunun anti demokratik hükümlerinin kaldırılmasını savunurken, “kariyer”, “sınıflandırma” ve “liyakat” ilkelerinin uygulanması için mücadele etmiştir. Kamuda yaşanan paralel yapılanmanın birinci sorumlusu sendikamızın taleplerine kulaklarını tıkayan siyasi iktidarlar olmuştur. Bugün için yapılması gereken 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ile bağlantısı olan kamu emekçilerinin kamudan ayıklanması ve haklarında hukuki süreçlerin bir an önce başlatılmasıdır. Bu süreç yaşanırken ortada her hangi bir fiil olmaksızın toptancı bir yaklaşımla yapılacak kamu emekçisi kıyımına sendikamız sesiz kalmayacaktır” dedi.
     Temel bir insan hakkı olan savunma hakkının yok sayılarak yetkinin kurumlarda oluşturulacak kurullara verilmesi şimdiden kurul üyelerinin vereceği kararın meşruluğunu ortadan kaldıracağını ifade eden Tuluk; “Çıkarılan 667-668 Sayılı KHK ile açığa alınan ve alınacak olan kamu emekçilerinin çalıştığı kurumda oluşturulacak bir kurul tarafından durumlarının değerlendirileceği, soruşturma ile ilgili 657 Sayılı DMK’nın hükümlerinin uygulanmayacağı ifade edilmektedir. Temel bir insan hakkı olan savunma hakkının yok sayılarak yetkinin kurumlarda oluşturulacak kurullara verilmesi şimdiden kurul üyelerinin vereceği kararın meşruluğunu ortadan kaldıracaktır.Sürecin hukuki bir zeminde yürütülmesi, doğru sonuçların alınmasını sağlayacak olup, toptancı bir yaklaşımla yapılacak bir kamu emekçisi kıyımı emekçilerin ekmeği ile oynamaktan öte bir şey olmayacaktır” ifadelerine yer verdi.
 
YAŞIN YANINDA KURU DA YANIYOR! AYVAZOĞLU’NA SAHİP ÇIKIYORUZ!
     Kendi iş kollarında da açığa almaların başladığını  ve açığa alınanlar içerisinde 44 üyelerinin bulunduğunu ifade eden Tuluk; “Yaşın yanında kurunun da yanmaması için adil soruşturma süreçlerinin başlatılması gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan uygulamalar toplum vicdanında tartışmalı hale gelecektir. Diğer taraftan açığa alınan sendikamızın genel merkez ve şube organlarında birçok kez görev almış Kenan Ayvazoğlu arkadaşımız ve üyelerimizin sendikamız amaç ve ilkeleri doğrultusunda hareket eden, darbeler konusunda da sendikamızın tutumu dışında herhangi bir tutum ortaya koymayacak kişiler olduğu gerek sendikamızca gerekse de işyerlerindeki kamu emekçileri tarafından bilinmektedir. Açığa alınan üyelerimizin bizce nedeni belli olmayan ancak ihtimaldir ki kendilerinden ziyade yakın çevresinin ilgili yapı ile ilişkileri dikkate alınarak açığa alınmaları sendikamızca kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.
     İşkollarında yer alan kurumların iş yoğunluğunun fazla olduğuna dikkat çeken Tuluk;  “15 Temmuz sonrası yaşanan ve yaşanacak olan süreç iş yoğunluğunu daha da arttıracaktır. Adliyelerin hali ortada olup, çıkartılması düşünülüen vergi borçlarının ve sosyal güvenlik primlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme bu kurumlarda çalışanların iş yükünü 2-3 kat arttıracaktır. Böylesi bir süreçte ortaya konulan çalışmaların başarılı olması için kamu emekçilerinin üzerinde ki baskılanmanın ortadan kaldırılması gerekmektedir. Kamuda her türlü kadrolaşma son bulmalı, liyakat ilkesi hayata geçirilmeli, sınavlarda mülakat uygulamalarından vazgeçilmelidir. Keyfi ve hukuksuz kamu emekçisi kıyımına son verilmelidir. Sinop il temsilcimiz kenan ayvazoğlu görevine acilen iade edilmelidir” açıklamasında bulundu.
 
Başa dön tuşu