Sinop Nükleer Karşıtı Platform (NKP) 3. Olağan genel kurulu yapıldı.

     Sinop Baro Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen Sinop Nükleer Karşıtı Platform 3. Olağan genel kuruluna Sinop NKP Dönem Sözcüsü Zeki Karataş, Kamu Emekçileri KESK Sinop Şubesi Dönem Sözcüsü Metin Gürbüz, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Sinop Şubesi Başkanı ve NKP Basın Sözcüsü Saygın Doğan, Sinop İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Batur, Sinop Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. İrfan Mukul, NKP üyeleri ve basın mensupları katıldı. Saygı duruşu ile başlayan genel kurulun açılış konuşmasını yapan Sinop NKP Dönem Sözcüsü Zeki Karataş, Sinop Nükleer Karşıtı Platform olarak Sinop’a nükleer enerji santrali kurulmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 
     Sinop NKP'nin 2. Dönemini kapsayan 13 aylık döneminde Siyasal zorunluluklardan dolayı 2 meclis toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Sinop NKP Dönem Sözcüsü Zeki Karataş, bu toplantıların sonrasında dönem içinde yapılanları değerlendirmek üzere Sinop NKP 3. Olağan kongresini gerçekleştireceklerini ifade etti. Karataş; “Önümüzdeki süreç çok yakıcıdır. Gün geçmiyor ki bir çevre tahribatı bir yok ediş haberi almayalım. Sinop'ta yapılması düşünülen Nükleer Enerji Santralini yapacak olan Japonya Hindistan'da da aynı Sinop örneğinde olduğu gibi bir santral yapma anlaşmasının adımını attı. Bunu kınayan bir basın açıklamasını Sinop Valiliği önünde 9 Aralık 2015 Çarşamba günü yaptık. 90 km yarıçaplı bir alanda 1 Nükleer Santral, 4 Termik Santral ve 8 adet HES projesi var. HES'lerin 4 tanesi yapıldı ve doğanın nasıl tahrip edildiğini gördük. Termik santrallerin iki tanesini şimdilik bertaraf ettik. Sıra NES'i bertaraf etmekte. Bu lanet projeyi ortadan kaldırmak ve tarihin çöp sepetine atmak için 21 yıldır mücadele veriyoruz” dedi.
ENERJİ SEMPOZYUMUNDA BEKLENEN İLGİYİ GÖREMEDİK
Geçtiğimiz haftalarda Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından Sinop’ta düzenlenen 10. Enerji Sempozyumuna Sinop’tan beklenen ilginin gösterilmediğini belirten Sinop NKP Dönem Sözcüsü Zeki Karataş, bu durumun kendilerini üzdüğünü söyledi. Karataş; “Geçtiğimiz hafta 3.4.5 Aralık 2015 tarihinde; TMMOB / EMO'nun düzenlediği 10. Enerji Sempozyumu "Enerjide Toplumsal Yarar ve Kamusallık" başlığıyla düzenlendi ve etkinliğin 3. günü ilimiz Sinop'ta "Nükleer Enerji" başlığıyla gerçekleştirildi. EMO'dan rica ettik ve Sinop halkının geleceğini ümit ederek geniş bir salon kiralanmasını sağladık. Ama nedendir bilemiyorum ilgi görmedi. Salonda 120 kişi vardı ama bunun 60 kişisi EMO'nun Sinop'a getirdiği Bilim insanları ve TMMOB ne bağlı Odalar ve Yurdumuzun çeşitli yerlerinden gelen Mimar ve Mühendislerden oluşmaktaydı. Oysa Valisinden Belediye başkanına ve Rektöre varıncaya dek herkes davetliydi. Bilgiye doyduk diyorsak eğer o zaman eyleme geçme vaktidir. İnceburun Yarımadasında çalışan Japon ve Fransız şirket yetkililerinin bu bölgeden çıkarmamız gerekiyor” diye konuştu.

SİNOP NKP HUKUK ÇALIŞMA GURUBUNU OLUŞTURDUK

İnceburun yarımadasında devam eden Nükleer Enerji Santrali çalışmalarının önüne geçebilmek adına hukuki yollara başvuracaklarını ifade eden Sinop NKP Dönem Sözcüsü Zeki Karataş, bu sebeple Sinop NKP Hukuk Çalışma Gurubu oluşturduklarını söyledi. Karataş; “İnceburun Yarımadasında Japon ve Fransız şirketlerinin yanında TAEK ve EÜAŞ da çalışmalar yürütmektedir. Henüz ÇED süreci oluşmamıştır. Ama bu süreç oluşmadan da hukuksal mücadelemizi sürdürmemiz gerektiğine karar verdik ve 3 Avukat arkadaşımızla Sinop NKP Hukuk Çalışma Gurubunu oluşturduk. Avukatlarımıza SNKPDER olarak ve yaklaşık 20 kişinin üstünde kişilerle vekâletlerimizi verdik. Yaklaşık 100- 200 kişi arasında vekâlet verebilecek arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Ayrıca Sinop Barosundan da Avukat arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Bu konuyu Sevgili Baro Başkanımızla da konuştuk. Avukat sayısı böyle 3 kişi ile sınırlı değildir. Davalar açıldıkça bu sayıyı elbette arttıracağız. İlk iş olarak İnceburun Yarımadasına ilişkin plan tadilatına nasıl müdahale edebileceğimizi araştırıyoruz. Bu plan tadilatına Sinop Belediyesi ve Şehir Plancıları Odasının müdahil olması gerekiyordu. Ama maalesef Müdahil oldukları bilgisi yok elimizde. TEMA'nın da müdahil olabileceğini düşünüyoruz ve araştırıyoruz. Eğer herhangi bir dava yok ise Plan tadilatı açıklandığında SNKPDER olarak biz dava açacağız ve müdahil olacağız” dedi. 
Konuşmasında Sinop NKP olarak ilerleyen dönemlerde yapmayı planladıkları faaliyetler hakkında da bilgiler veren Sinop NKP Dönem Sözcüsü Zeki Karataş, öncelikli olarak Çernobil felaketinin 30. ve Fukuşima felaketinin 5. Yılı olması dolayısıyla 11 Mart ve 26 Nisan tarihleri arasında bir dizi etkinlikler yapmayı planladıklarını söyledi. Karataş; “11 Mart 2011 tarihinde yaşanan Fukuşima Nükleer kazasının 5. yıl dönümü ile 26 Nisan Çernobil felaketinin 30. yıl dönümlerini panellerle ve mitinglerle söyleşilerle anarak, İnce burun Yarımadasında yaşayan insanları bilgilendirme ve örgütlenme çalışmaları yaparak sürece katmamız gerekmektedir. İstanbul NKP’nin Uluslar arası bir konferansı Sinop'ta yada İstanbul’da toplama önerisi var. Bunu da bu gün burada tartışacağız.

     Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde Paneller ve mitingler yaparak Türkiye Kamuoyuna Sinop'tan bir ses verdik. "Bize rağmen burada NES yapamazsınız." dedik ama yeterli olmadı. Sesimizin daha gür olarak çıkmasını başarmak durumundayız. Bakınız bölgemizde Gerze ve Termede iki Termik Santral olayı yöre halkının birlikte mücadeleleri sonucu bertaraf edildi. Sıra bizde” dedi. 

Konuşmasını geçtiğimiz hafta Sinop’ta düzenlenen 10. Enerji Sempozyumuna katılan EMO Genel Başkanı Hüseyin Yeşil’in burada yaptığı konuşmasından örnekler vererek tamamlayan Zeki Karataş şunları söyledi; “Değerli dostlar konuşmamı Sinop’ta düzenlenen 10. Enerji Sempozyumuna katılan EMO Genel Başkanı Hüseyin Yeşil beyin burada yaptığı konuşmasından bir örnekle bitirmek istiyorum "Nükleer Santraller 10 yılda yapılabilir 2 yıllık uzatmalarla 12 yılda bitirilebilir. Bu üç hükümet dönemini kapsar. Bunlar başlayamazlar, başlasalar bile bitiremezler, bitirseler de açamazlar/ çalıştıramazlar. Dolayısıyla bu santralleri yapamazlar" Son söz olarak da 1994 yılında yola çıkarken kullandığımız sloganımızı hatırlatarak konuşmamı bitirmek istiyorum. "Ölüler elektrik kullanmaz.” Yapılan konuşmanın ardından program gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti. 
Başa dön tuşu