DEVAMSIZLIK MESELESİ

Herhangi bir öğrenci için akademik başarı ve başarısızlık ile suça sürüklenmenin en önemli kriteri okula düzenli olarak devam edip etmediğidir.
17 yıldır öğrenci problemleri ile birebir ilgilenen biri olarak tespitim çok nettir: OKUL DEVAMSIZLIĞI BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASIDIR. Bunca yıldır “problemli” öğrenci olarak etiketlenen ve akademik açıdan başarısız olan çocukların hemen hepsinin ortak yönü okul devamsızlıklarının çok fazla olmasıdır. Tükenen zamanlar, geçen dersler, biten kitaplar… Heyhat!
Bir öğrenci okul ve ailesinin haberi ve bilgisi olmadan okulu terk ettiğinde/astığında nereye gideceği ve kimlerin eline düşeceği belirsizdir. Okul ve aile denetiminin dışında kalan çocuğun suça sürüklenmesi yağmurda dışarıya çıkıp ıslanmak kadar doğaldır.
Karşılaştığım hadiselerde gördüğüm kadarıyla en önemli devamsızlık nedeni internet ve oyun bağımlılığı. Öğrencilerin çoğu okula gelmedikleri zamanlarda internet kafede, evde oyun oynadıklarını veya sosyal paylaşım sitelerine takıldıklarını söylüyorlar.
Diğer yönüyle öğrencinin okula devamının sağlanması bir disiplin meselesidir. Disiplin de başarının temeli olduğuna göre o zaman neden ve çözüm gayet açıktır. İzdivaç programlarında olduğu gibi göz göre göre yaşanan ve bu problemin çözümü noktasında ihmale devam edilmemelidir.
Bugün hala devamsızlık meselesine bakış açısı ya hatalı ya da eksiktir. Zira mevcut uygulamada devamsızlık sorununun çözümü okula bırakılmış durumdadır. Okulların bu konuda yapabilecekleri ise sınırlı olup etkin sonuç alınamamaktadır. Hal böyle olunca başka yollar aranmalıdır.
Devamsızlık konusunda yalnızca okulların sorumlu tutulması, çocuğun takip ve izlenmesinin ve devamsızlık nedenlerinin çözümünün okula bırakılması –şimdiye kadar olduğu gibi- yetersiz kalacak ve bu kronik problemin çözümüne katkısı cılız olacaktır.
Çözüme gelince:
Çocuğun okula devamı konusunda mutlaka ailenin etkin katılımı sağlanmalı ve sorumluluk büyük oranda aileye yüklenmelidir. Bu hususta gerekirse hukuki, mali ve cezai yaptırım unsurları da kullanılmalıdır. Bu teklifimizi hiç kimse garip karşılamasın! Birçok konuda örnek gösterilen Avrupa’da uygulama böyle! Mesela Hollanda’da öğrenci bir gün okula devam etmediğinde okul, aileden izahat ister. Eğer okul devamsızlık nedeni konusunda ikna olmazsa okul aileye dava açabiliyor ve 5000 euroya kadar aileye ceza verilebiliyor. Almanya’da da benzer uygulamalar söz konusu.
Devamsızlık meselesi eğitim ortamlarının kanayan bir yarasıdır. Bu kan kaybı durdurularak çocuk ve gençler tekrar ilim-irfan yuvalarına dönmelidir. Hem de hemen!

Başa dön tuşu