İSTEKLER BİTMEZ!

Şair Ebu Dellâme, Abbasi halifesi
Mehdî’ye bir kaside takdim eder. Halife, kasideyi pek
beğenir ve aralarında şu konuşma geçer:
— Sana bu kasiden için ne hediye vereyim?
— Efendim bendeniz avı severim, bilirsiniz, bir av köpeği
isterim.
— Bu kadar güzel bir kasidenin hediyesi bir av köpeği
olur mu?
— Efendim, kulunuz böyle istiyor.
Halife Mehdî, işe şaşar; ama şairi de kırmak istemez:
— Peki, istediğin gibi sana bir köpek versinler.
— Tabii efendim, bendeniz ava gidecek olsam…
— Hakkın var bir de at versinler.
— Ata binerken…
— Doğru, güzel bir eyer takımı da versinler.
— Efendimiz, mazur görün ama bu köpeğe ve ata kim
bakacak?
— Haklısın, bir de şikarcıbaşı (Avcıbaşı) köle versinler.
— Takdir edersiniz ki efendim ava gitmediğim vakitler
bunları bir yerlerde barındırmam lazım.
— İyi o halde bir de ahır versinler.
— Şikarcıbaşı köleyi nerede yatırayım?
— Eh!.. Haydi bir ev versinler bari.
— Bu kadar boğazı ne ile doyuracağım sultanım, insaf
oluna!
— Bin altın da harçlık versinler.
— Efendim…
Halife Mehdî şairin sözünü kesmiş:
— Eğer masrafı idare etmeye bir kethüda (idare memuru),
hesapları tutmaya da bir kâtip istersen, av köpeğini geri alırım, ona göre konuş!..

Yukarıdaki tarihi hikâyeyi bir yerde okuyunca insanoğlunun bitmek bilemeyen isteklerini düşündüm. Dünyaya geldiğinde annesinin ya da büyüklerinin verdikleriyle yetinmesini bilen insanoğlu, hayat mücadelesine başladıktan sonra elde etmek istediklerinin ardı arkası kesilmez.

Arzularının esiri olanlar ise bunları gerçekleştirmek için haram-helal, doğru-yanlış demeden hep hedefe ulaşma gayreti içindedirler. Bu gayrete kendilerini
kaptıranlar bazen de hırslarının kurbanı durumuna düşerler.

Büyük İskender adıyla tanınan Roma İmparatoru “öldüğünde mezara kadar ellerinin açık bir şekilde tabuttan dışarı sarkıtılmasını” vasiyet edince vezirleri buna bir mana veremezler. İçlerinden bir tanesi cesaret edip manasını öğrenmek ister. İmparatordan aldığı cevap manidardır:
“Dünyaya ellerim boş geldim, boş gidiyorum.”

Bu dünyanın her türlü nimetlerine ulaşma imkanı yakalayanlar bile elleri boş gittiğine göre gelin elimizdekilerin kıymetini bilelim. Daha fazlasını arzularken hepsinden olmayalım. Hikâyedeki gibi saltanat kuralım derken bize lütfedilen köpekten de olmayalım…

Başa dön tuşu