SAĞLIKLI ANNE BABA İLİŞKİSİ

Son yıllarda beden ve ruh sağlığındaki bozulmalar gibi anne baba-çocuk ilişkilerinde de ciddi problemler yaşanıyor. Bu bozulma hem çocukların başarı ve mutluluğunu, hem de aile ve toplumun ruh sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor.
Her şeyden önce ‘ilişki’ kavramı çift yönlü bir olguyu ifade eder. Yani duruma göre taraflardan birinin fedakârlıkta bulunması söz konusudur. Oysa bugünkü ebeveyn-çocuk ilişkileri çok sağlıksız bir mecrada ilerliyor.
Ülkemiz özelinde ifade etmek gerekirse bugün çocuğun yaşı kaç olursa olsun anne baba-çocuk arasındaki ilişki temelde iki zemin üzerinde yürüyor.
Anne baba tarafından çocuğa aşırı baskı, şiddet uygulayarak onu korkutma ve sindirme davranışları sergileniyor.
Anne baba çocuğun her isteğine boyun eğerek çocuğa karşı aşırı verici ve tavizkar davranıyor.
Doğrusunu söylemek gerekirse bu her iki tutum da pedagojik ve psikolojik açıdan sağlıksız ve problemli yaklaşımlardır. Her iki tarzdan birini benimseyen ve öyle davranan anne babalar çocuğun sürdürülebilir mutluluğuna ve başarısına olumlu katkı sunamaz. Ancak bilmeden başka olumsuzluklara neden olurlar.
Tarzda tutum sergileyen anne babanın çocukları iki şeye sebep olabilirler: 1-Çocuk gördüğü baskı ve şiddet sonucu baskıya boyun eğer; sonuçta özgüveni olmayan, pısırık, kendini ifade edemeyen, üretemeyen bir tip olur. 2-Çocuk anne babanın aşırı baskı ve sindirme davranışlarına karşı kin ve öfke ile dolar, ailesini ve tüm çevresine düşman olur netice ailesinin ve toplumun baş belası olur.
Tarzda tutum sergileyen anne babalar ise çok temel bir probleme neden olurlar. Şöyle ki; anne babası tarafından her istediği yerine getirilen, her söylediğine boyun eğilen, hiçbir konuda sınır konulmayan bir çocuk, hayatın zorlukları ve gerçekleri hakkında tam bir bilgi sahibi olamaz. Sonuç itibariyle hayatın zorlukları ile karşılaştığında şok yaşaması ve bunalıma girmesi işten bile değildir.
En doğru ve sağlıklı olan tutum şudur: Anne baba çocuğa sınırlı seçim hakkı vermeli ama son sözü anne baba birlikte söylemelidir. İpleri tamamen çocuğun eline vermek-iyi niyetle de olsa- ona yapılabilecek en büyük kötülük olacaktır.
Değerli anne babalar!
Çocuk eğitimi söz konusu olduğunda küçük ve önemsiz bir şey yoktur. Zira anne babalar bugünü değil, yarını düşünmek zorundadırlar. Zira geçmiş geleceği, bugün yarını satın alır. Bilmem anlatabildim mi?

Başa dön tuşu