İYİ PARTİ GEZDİ RAPORLAŞTIRDI, MECLİSE SİNOP’U ARAŞTIRIN ÖNERGESİ SUNDU..

Geçtiğimiz ay Sinop’u ziyaret eden İYİ parti heyeti içerisinde yer alan milletvekilleri Sinop’ta yaşanan sorunların araştırılması için önerge verdi. İYİ Parti samsun Milletvekili Bedri Yaşar İmzası ile 21 milletvekilinin imzaladığı önerge TBMM’ne sunuldu.
İYİ Parti Sinop İl Başkanı Yılmaz Şanlan sosyal medyadan paylaştığı önerge ile ilgili olarak; “İlimizin aciliyet ve önem taşıyan sorunları ile ilgili Samsun Millet Vekilimiz Bedri Yaşarbeyin öncülüğünde verdiğimiz meclis araştırma önergesi meclis kayıtlarına girmiştir. Araştırma önergemiz önümüzde ki günlerde meclis gündeminde görüşülecektir” dedi.


İlçe gezilerinde vatandaşlardan ve partililerden gelen şikâyetlerin raporlaştırılarak sunulduğu dilekçe de Durağan için 2 ana sorun’dan bahsedildi. İlçelerde genel olarak göç sorununun varlığından bahseden önerge de Durağan için şu ifadeler kullanıldı; “a) Su : İlçemizin içilmez raporu olmasına rağmen ilçeye verilmeye devam edilen insan yaşamını tehlikeye atan su sorunu bulunmaktadır.
b) İşsizlik İlçe ekonomisine katkıda bulanabilecek bir kuruluş tesis bulunmadığından buna bağlı olarak göç sorunu bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.
Tüm ilçelerin sorunlarının rapor haline getirildiği önergede;

“Sinop İlimizde yaşanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve TBMM içtüzüğünün 104 ve 105. maddesi uyarınca Meclis araştırması açılmasını için gereğini arz ve teklif ederiz” ifadselerine yer verdi. 21 milletvekilinin imza attığı önerge de;

 • SİNOP İL MERKEZİ
  a) İşsizlik nedeni ile il dışı göç sorunu: 2017 yılında TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Sinop nüfusuna kayıtlı 693bin 788 kişi tespit edilmiştir. Bu nüfusun yarıdan fazlası (% 54,3) 376 bin 471 kişinin İstanbul’da, 24bin 78 kişinin Ankara’da, 23 bin 745 kişinin Tekirdağ’da ve az olmakla birlikte bir kısmının da diğer illerde ikamet ettiği tespit edilmiştir.
  b)Turizm : İlimiz Karadeniz Bölgesinin tarihi ve eşi az bulunur coğrafyasına sahip olmasına rağmen yeterli konaklama kapasitesinden mahrum durumdadır.
  c)Liman : Doğal liman özelliğine sahip olmasına rağmen il ekonomisine katkı yapabilecek oranda gelişmiş bir limanı bulunmamaktadır.
  ç) Orman işleri : Yine zengin bir orman örtüsüne sahip olan Sinop’ta orman ürünlerinin işlenmesi ve il ekonomisine katkıda bulunabilecek bir tesisi bulunmamaktadır.
  d) Şehir içi Trafik Sorunu : Yetersiz otopark ve çarpık kentleşme nedeni ile kış aylarında dahi sıkıntıoluşturan trafik sorunu yaz aylarında işin içinden çıkılamaz hale gelmektedir.
  e) Sağlık : Türkiye genelinde devasa hastaneler yapılmasına rağmen yeterli başta doktor ve diğer sağlık personeli eksikliği ilimizde de sorun haline gelmiş hastalarımız perişan edilerek diğer illere gönderilir olmuştur.
  f) Sinop Üniversitesi : Şehrimizde 2007 yılında kurulan üniversitemizde yaklaşık olarak 13 bin civarında öğrenci bulunmaktadır. Oysa ki aynı yıl kurulmuş olan Karabük Üniversitesin de 55 bin üzerinde öğrenci mevcudu bulunmaktadır. Sinop Üniversitesinin kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte hatalı stratejiler ve uygulamalar sebebi ile il ekonomisine önemli katkıları olabilecek öğrenci sayısı Karabük örneği artırılamamıştır.
 • AYANCIK
  a)Işşizlik : Bu ilçemizin Cumhuriyet Tarihin de ayrı bir önemi bulunmakta idi. ilçemizde 1929 yılında Zingal A.Ş. Tarafından Belçika sermayeli olarak kereste fabrikası kurulmuştur. Fabrika sayesinde ilçe ekonomisinde önemli sayılacak katkılar olmuştu. Malesef 1945 yılında şirketin bazı yükümlülüklerini (ağaçlandırma ve orman içi temizlik) yerine getirmedi gerekçesi ile kamulaştırılmış ve uzun yıllar kamulaştırmadan doğan yurt dışı borç ödemesi yapılmıştır. 1996 senesine gelindiğinde fabrika özelleştirilmiş, 1997 de ise kapatılmıştır. Nihayetinde 2010 yılına gelindiğinde yıkılarak yok edilmiştir.
  b)Ulaşım : ilçemizin il ile bağlantısını sağlayacak günümüz şartlarına uygun yol sorunu hala giderilememiştir. Mevcut yol zaman zaman heyelan nedeni ile hem tehlike arzetmekte hemde ilçeyi mahsur bırakmaktadır.
  c)Trafik : İlçe merkezinde otopark sorunu nedeni ile trafik karmaşası oluşmaktadır.
  ç) Su : İlçeye bağlı köylerde içme suyu sorunu bulunmaktadır.
  d)İşşizlik : İlçede ekonomiye katkısı olabilecek bir tesis olmaması sebebi ile işşizliğe bağlı göç mevcuttur.

*TÜRKELİ
a)Yol : Ayancık ilçemizin devamında bulunması nedeni ile ilçe ulaşımında aksamalar yaşanmaktadır. Bunun haricinde asfalt bozulmalarında ilçe de herhangi bir bakım merkezi olmadığından il merkezinden bu ihtiyacın giderilmesine çalışılmakta ancak zaman aralığı çok fazla olduğundan bozulan yerlere yenileri eklenmektedir.
b–Elektrik : İlçede yüksek gerilim hattı olmasına rağmen trafo merkezi bulunmamaktadır. İlçemizde YEDAŞ Şefliğinin kaldırılması sonucunda beş personel ve bir araçla otuz üç köy ve ilçe merkezi idare edilmeye çalışılmaktadır.Bölgemizde yatırm anlamında en kçük dilimi alan ilçemize edinilen bilgiler sonucunda 2021 yılında hiç bir yatırımın yapılmayacağıdır. Uzun yıllardır yaz aylarında altmış bin civarına çıkan nüfusuna rağmen elektrik dağıtım şirketinin hiç bir yatırım yapmaması ve sonucunda 7-8 günlük elektrik kesintilerinin yaşanması buna bağlı olarak ta su kesintileri ve ısınma problemleri ile iletişimde aksamalar sebebi ile ilçe merkezi ve bağlı köylerinde yaşayan vatandaşlarımız çaresizlik içinde kalmışlardır.
c-Sağlık: Yetersiz doktor ve sağlık personeli sorunu bulunmaktadır.

»ERFELEK
a) Işşizlik : İlçe ekonomisine katkısı olabilecek bir tesis bulunmaması sebebi ile dışarıya göç vermektedir.

»GERZE
a) İşşizlik : İlçemizde gelir getirecek ilçe ekonomisine katkıda bulunabilecek bir tesis olmadığı için işsizlik sorunu mevcuttur.
b) Su : İlçemizin önemli sayılabilecek oranda su sıkıntısı bulunmaktadır.
c) Kafes Balıkçılığı : Kontrolsüz ve vahşi sayılabilecek oranda yapılan kafes balıkçılığı nedeni ile ilçemiz kıyılarında önemli oranda deniz ve çevre kirliliği söz konusudur.

»BOYABAT
a)Altyapı : İlçemizde yetersiz altyapı nedeni ile cadde ve sokaklar su altında kalmaktadır.
b)Hava Kirliliği : İlçemizde yurdumuzun en kirli beldeleri arasına girecek kadar tehlikeli boyutlarda hava kirliliği sorunu bulunmaktadır.

»SARAYDÜZÜ ve DİKMEN
a) Her iki ilçemizin başlıca ortak sorunu işsizlik ve buna bağlı olarak dışarıya göç sorunudur.

Başa dön tuşu