Sinop Deftardarlığı yaptığı yazılı açıklama ile mükellefleri ve kira geliri olanları uyardı; son tarih 31 Mart…

Sinop defterdarlığı yaptığı yazılı açıklamada; Kira Geliri Beyannamesi verilmesinin, Gelir Vergisi Beyannamesi verilmesinin, Yapılandırmanın İkinci taksitinin ödenmesinin son tarihinin 31 mart olduğunu vurguladığı açıklamasında mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri ve haklarını kaybetmemeleri için duyarlı olmalarını istedi.
Defterdarlık açıklamasında; “Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2020 yılı için 6.600 TL kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir. Yıllık 6.600 TL üzerinde kira geliri elde etmeleri halinde beyanname verme zorunluluğu bulunmaktadır.
2020 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisi, 2021 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödenebilecektir.
Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kira geliri elde eden mükelleflerimizin 2020 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar vermeleri gerekmektedir.
Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca gönderebilirler. Hazır Beyan Sistemine Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfası (www.gib.gov.tr) üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabilir.
7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin ödeme süresi 31 Mart 2021 Çarşamba günü sona ermekte olup, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekmektedir.
Ayrıca, peşin ödeme seçeneğini tercih ettiği halde ve süresinde(01.03.2021 itibarıyla) ödeme yapmayan veya eksik ödeme yapan mükelleflerimizin; peşin ödeme tutarı ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte en geç ilk taksiti izleyen ay sonuna kadar yani 31 Mart 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yararlanmaları mümkündür” dedi..
Ödemelerin Pandemi nedeniyle ödemelerin Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi www.gib.gov.tr) üzerinden yapılmasını isteyen defterdarlık “İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya “www.gib.gov.tr” adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı - Vikipedi
Başa dön tuşu