UMKE Büyümeye Devam Ediyor

Ülkemizde ve dünyada yaşanan her türlü doğal afetlerde, olası savaşlarda ve kitlesel olaylarda mesai mefhumu gözetmeksizin ülkemizin her bir köşesinde sağlık hizmeti sunumu noktasında katkı sağlayan UMKE ekiplerimize ilimiz ev sahipliğinde düzenlenen eğitim programı ile yeni sağlık personelleri katılmaya devam ediyor. 15-19 Kasım tarihleri arasında Sinop, Samsun ve Ordu illerinden toplamda 21 sağlık personelinin katılımı ile ilimiz ev sahipliğinde “UMKE Temel Eğitimi” düzenlenmiştir. Burada 5 gün teorik ve pratik eğitimlerinin ardından 3 gün süre ile yürütülecek olan uygulamalı Eğitim Kampı sonrasında eğitimlerini tamamlayan sağlık çalışanları UMKE personeli olmaya hak kazanarak yaşanabilecek herhangi bir afet, savaş ve kitlesel olaylarda görev alabileceklerdir.


Eğitim ve Umke ile ilgili bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu; “Dünya da ve ülkemizde son yıllarda sıkça doğal afetler yaşanmaktadır. Bizlere en yakın olan ve hepimizi derinden üzen Ayancık ve Bozkurt sel felaketidir. İlimize bağlı Ayancık ilçesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinde de olduğu gibi AFAD ekipleri ile birlikte çalışmalar yürüten ve ilçemizin sel felaketinden etkilenen her köşesine sağlık hizmeti götürmek için seferber olan UMKE’ nin önemi bir kez daha anlaşılmış ve sağlık teşkilatının olmazsa olmazı haline gelmiştir.” Dedi.

UMKE Nedir?


Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), her türlü afet durumunda yurt içi ve yurt dışında yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için gönüllü sağlık personelinden oluşan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumdur.
UMKE’ nin görevleri nelerdir?
Afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak, Kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek, Afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkanları dâhilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek, Olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak, Afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak, Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, Gerekli hâllerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev almak.

Başa dön tuşu