GELİŞMİŞLİK SIRASINDA 970 İLÇE ARASINDA 821. SIRADAYIZ!…

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’deki 970 ilçenin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksiyle ilgili yaptığı çalışmayı raporlaştırdı. Rapora göre ilçeler 6 kademe halinde sıralanırken, Sinop’un ilçelerinden hiçbiri 1. kademede yer almadı. Durağan ise gelişmişlik endeksinde Saraydüzü ile birlikte 5. kademe yer aldı. Dikmen ise 6. Kademede yer alarak gelişmişlik endeksinde son sıralamada yer alan ilçemiz oldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’deki 970 ilçenin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksiyle ilgili yaptığı çalışmayı raporuna göre Durağan 5 kademe de ve son sıralarda yer alan ilçelerden biri oldu. 2004 yılında gerçekleştirilen çalışmanın bir benzeri olan SEGE-2017 adıyla yayınlanan rapor ilçelerin gelişmişlik endeksi açısından önemli bir veri teşkil ediyor. Çalışmada ilçeler 32 ayrı değişken veri üzerinden analiz edildi. SOSYO EKONOMİK GELİŞME Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın raporun tanıtım yazısında çalışmayı “İlçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi değerlerini güncellediğimiz ve kısa adı İlçe SEGE-2017 olan bu çalışmamızda da en önemli kısıt, güvenilir verinin temini ve uygun veri setinin oluşturulmasıdır. Bu çalışmada sosyoekonomik gelişmeyi temsil eden tüm boyutlar değerlendirilmiş, ilgili kurumlarla görüşmeler yapılmış ve veri altyapısı kontrol edilmiştir. Temin edilen verilerin kalite kontrolleri yapılarak standartlaştırılmıştır. “ şeklinde tanımladı. 32 DEĞİŞKENLİ VERİ Bakan Varank çalışmayı önceki dönem analizlerle kıyaslarken yapılan yenilikleri “Diğer yandan, önceki İlçe SEGE çalışmasında kullanılan ve güncelliğini yitiren borulu su tesisatı bulunan konut oranı, hane başına telefon abone sayısı gibi değişkenler, gelişmişliği ölçmede anlamlılığını kaybettiğinden kullanılmamış, mevcut durumda sosyo-ekonomik gelişmişliği temsil eden genişbant abone sayısı, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) üretim yapılan parseller, sinema salonu varlığı gibi güncel değişkenler analize dâhil edilmiştir. Ayrıca, verilerin istatistiki anlamlılık düzeyleri ve birbirleriyle ilişkileri analiz edilerek 32 değişkenli nihai veri seti elde edilmiştir” ifadeleriyle özetledi.

SİNOP VE İLÇELERİMİZİN DURUMU
Raporda Sinop il olarak sosya-ekonomik gelişmişlik düzeyi açısından 52’inci sırada gösterildi. İlçelerin 6 kademe halinde sıralandığı raporda Sinop’un ilçelerinden hiçbiri birinci kademede yer almadı. Merkez’in 2’inci kademede gösterildiği raporda, Ayancık, Gerze, Boyabat 3 ‘üncü kademede, Türkeli Erfelek 4’üncü kademede, Durağan, Saraydüzü 5’inci kademede, Dikmen ise 6 ‘ncı kademede yer aldı. Rapora göre Sinop’un ilçeleri, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi açısından 970 ilçe arasında; Merkez 114, Ayancık 270, Gerze 278, Boyabat 423, Türkeli 470, Erfelek 630, Durağan 821, Saraydüzü 856, Dikmen ise 913’üncü sırada yer aldı.

Başa dön tuşu