SAYILI GÜNLER GELDİ

Sevgili Peygamberimizin müjdesine nail olabileceğimiz bir Ramazan ayına kavuşmuş bulunuyoruz. “Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”! Bu müjdeye nail olmanın en önemli yolu içerisinde bulunmuş olduğumuz ayın faziletini kavramak olacaktır.

Ramazan ayı; Tutacağımız oruçlarla bedenimizin sıhhate kavuşacağı, vereceğimiz zekatlar ve sadakalarla malımızın temizliğe ulaşacağı, şeytanların kullara yaklaşamaması ve nefsimizin açlıkla terbiye olmasıyla huzura erdiğimiz, maddi ve manevi hayatımızda birçok güzelliklerin yaşandığı bir aydır. Ramazan ayı; İbadet hayatımızda oruçlarımızla, beş vakit namaz ve teravih namazlarımızla, okuyacağımız Kur’an ile manevi yönde birçok güzellikler elde edeceğimiz bir aydır.

Ramazan ayının çok kıymetli olmasının nedeni bu ayda son ilahi kitap olan Kur’an-ı Kerim’in insanlığa indirilmeye başlanmıştır. Karanlıklar içerisinde kalan ve cehalet dönemini yaşayan insanoğlu Kuran’ın inmesiyle altın çağını yaşamaya başlamıştır. Yüce Yaratıcının Ramazan ayına verdiği kıymetin göstergesi olarak Kuran-ı Kerim’de Ramazan ayı için şöyle buyrulmaktadır: “O sayılı günler, (Ramazan ayı), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin.”

Kur’an Ramazan ayında inmiştir. Ramazan Kur’an ayıdır. Kuran bir aya on bir aydan daha fazla değer katmıştır. O ayı (ramazan ayını) on bir ayın sultanı yapmıştır. Yine Kuran bir günü bin aydan daha hayırlı kılmıştır. Kendisinde inmeye başlayan Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kuran-ı Kerimde Kadir Süresinde şöyle buyrulmaktadır: “Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”
İyice düşünmek lazım…

İçinde inmiş olan ayı on bir ayın sultanı yapan, içinde inmiş olduğu günü bin aydan hayırlı yapan Kur’an-ı Kerim’i hayatının içinde tutan insana neler katar? Elbette maddi ve manevi yönden değer katar. Bir aya, bir güne nur katan, aydınlık veren Kuran insana nur katar aydınlığıyla ışıldatır. Hayıtımıza anlam katar, gönlümüze neşe verir. Dünya ve ahiret mutluluğu kendisinde saklıdır. Hayata hayat katan Kuran’dır. Kur’an, bütün insanlığa huzur ve saadet için açık bir davettir. Bu davet özellikle Ramazan ayında daha belirgin hale gelmesine rağmen yılın her günü, ömrümüzün her yılı bu davete açıktır.
Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olarak kısaca tasvir edilen Ramazan ayının önemi üzerine söylenecek çok şey vardır. Ancak eski Ramazanları özlediğimiz bu günler de Ramazan geldiğinde mutlaka söylenen maniler ile yazımı noktalayıp biraz vaaza benzer olmaktan yazımı uzaklaştırıp, sizleri de eskilere götürmek istiyorum.

Müminlere nimettir,
İlk on günü, rahmettir,
Bu ayda oruç tutmak,
Büyük bir ganimettir.

Müminler huzur bulur,
Günahları affolur,
Bayram günü gelince,
Cehennemden kurtulur.

Oruçla anla aç toku!
Aç ilmihali oku!
Hoca, ömrün geçmeden,
İnsanlıktan al koku!

ERDEMİN PENCERESİ
Başa dön tuşu