GÜNDEME DAİR KISSADAN HİSSELER


İdam mahkûmuna son isteğini sormuşlar: “Padişahın atına Arapça öğretmek” demiş…
“-Olur mu, ata Arapça öğretilir mi?”
“-Size ne, son isteğimi sordunuz!”
İstek padişaha iletilmiş, padişah biraz da merakla razı olmuş:
“-Öğretsin bakalım da görelim!”
Adamı idam hücresinden çıkarmışlar, atı da yanına koymuşlar…
Mahkûmlardan biri yanaşmış:
“-Ulan, sende bir hinoğlu hinlik var, hiç at Arapça öğrenir mi?”
İdam mahkûmu parmağını ağzına götürmüş:
“-Sus konuşma, dört ihtimal var!”
Sıralamış ihtimalleri:
“-Ya padişah ölür ya ben ecelimle ölürüm ya da at ölür!”
Dördüncü ihtimal?
“-At Arapça öğrenir… Daha bir yıl var, kim öle kim kala!”


* * *

Herifin biri ekin iti gibi burnu havada, çalımından geçilmiyor, cebi birkaç kuruş görünce samur bir kürk alıp, sırtına giymiş, sokakta fiyaka yapıyor, Bektaşi adamı çevirmiş:
“-Bana bak, o kürkle dolaşıp gösteriş yapma! Sırtındaki o kürk, asıl sahibini bile hayvanlıktan kurtaramadı!”


* * *

Halife Ömer dolaşırken bir kadın görmüş, üç çocuğuyla tencere içinde taş var, çalı çırpıyla kaynatıyor, bir taraftan da beddua ediyor:
“-Ömer ya Ömer, Allah’ından bulasın!”
Halife Ömer yanaşmış:
“-Ey kadın Ömer’den ne istiyorsun?”
“-Kocam kaçtı gitti, evim başıma yıkıldı, yandı, Ömer’e beddua etmeyeyim de kime edeyim?”
“-Peki, Ömer’in günahı ne? Başına gelenleri o biliyor mu?”
“-O halde başa geçmeseydi, mademki halifeliği kabul etti, vebali onun boynuna!”


* * *

Churchil, akıl hastanesini dolaşıyormuş, hastalardan biri sormuş:
“-Sen kimsin?”
“-Ben haşmetli İngiliz İmparatorluğu’nun Başbakan’ıyım!”
Hasta bir adım geri çekilmiş:
“-Bende de böyle başlamıştı, sonra alıp buraya getirdiler!”

* * *

Ben Kıssaları sıraladım, son zamanlarda ülke gündemindeki konularla ilişkilendirip hisseyi siz çıkarın…

Son bir uyarı; bu yazı eskilerden olsa da güncelliğini korur ama asıl gündem hala covid hala sağlık. Aşılanma sonuç verene kadar: Maske, mesafe ve hijyene aman dikkat!.

ERDEMİN PENCERESİ
Başa dön tuşu