Nedir Bu Kişisel Veriler?

Popüler mesajlaşma platformu Whatsapp Şubat 2021’den itibaren gizlilik ilkesi ve platform koşullarını güncelleyeceğini ve kabulünün zorunlu olduğunu duyurdu.  Anında kıyamet koptu. Whatsapp kullanmayalım yok Telegram yok Signal kullanalım tartışmaları başladı.  Bu durum diğer mesajlaşma platformları için iyi bir reklam olmasının yanında “Kişisel Veri” hakkında bir farkındalıkta yarattı kanımca.

Öncelikle hangi programı hangi cihazı kullanırsanız kullanın bazı verilerinizi paylaşmak zorundasınız. Peki whatsapp hangi verileri paylaşıyor.

Firma “Diğer Facebook Şirketleri ile paylaştığımız bilgiler arasında hesap kayıt bilgileriniz (örneğin, telefon numaranız), işlem verileri, hizmetle ilgili bilgiler, Hizmetlerimizi kullanırken (işletmeler dahil) diğer kişilerle etkileşim kurma şeklinizle ilgili bilgiler, mobil cihaz bilgileriniz ve IP adresiniz bulunmaktadır.” açıklamasını yaptı.

Buradaki temel amaç reklam ve e-ticaret.

Öncelikle kişisel ver nedir?

Kanun “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, isim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası gibi veriler kişisel veridir.” der.

Öze kişisel veri ise; “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.”

Uygulamalar bu verileri esasında size reklam göstermek ve ürün satmak için kullanırlar. Siz Google girip birkaç defa “kırmızı araba” şeklinde bir arama yaparsanız, Google size hep kırmızı araba gösterekcek, araba firmasına ait internet sitesine gittiğinizde ilk önce kırmızı arabaları göreceksiniz.  Sahibinden.com gibi sitelere girdiğinizde ise size ilk önce kırmızı araba ilanları gösterilecektir. Bunu yeme içme alışkanlıklarınız tatil beğenileriniz aklınıza gelen her türlü kişisel davranışlarınız için düşünebilirsiniz.

Bu kötü bir şeymi kişiye göre değişir; bence değil. Diyelim alkol kullanmayan birisiniz ve Google’a bana en yakın lokantayı bul dediniz. Google size alkosüz lokantaları listeleyecektir.

Kişisel veriler ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu düzenlenme yapılmıştır.

Kanun 5. Ve 6. Maddelerde temel düzenlemeleri yapmıştır.

MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

MADDE 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Yukarıda bahsettiğim gibi hangi programı hangi cihazı kullanırsanız kullanın bazı verileriniz zorunlu olarak paylaşılacaktır. Büyük firmalar sizin verilerinizi gidip herkesle paylaşmazlar. Whatsapp açıklamasında Facebook şirketleri grubu içinde paylaşacağını belirtmiş. İkiside aynı şirket zaten. Kanunda firmaların meşru menfaatleri için usulüne uygun kullanabileceğini belirtiyor zaten.

Kişisel verilerin çalınması, rızanız dışında paylaşılması zaten suçtur. Buradaki esas sorumluluk size aittir.

Başa dön tuşu