TERÖRÜN OYUNUNA GELMEYELİM…

Değerli okurlar; gündem o kadar yoğun ki…
Her seçim dönemine girerken ülkeyi kaosa bir bilinmeze sürüklemek isteyen kirli eller, kirli düşünceler, insanlarımızın hayatına kast ediyor.
Oysa terör insanlığın oluşundan bu tarafa vardır ve zaman mefhumu gözetmez.
Bizim ülkemizde terör ve teröristler son yıllarda seçim atmosferine girildiği dönemlerde en kanlı eylemlerini gerçekleştirmeye baişlamışlardır.
Terörün hedefi akıllarda soru işareti yaratmak, kargaşa çıkartmak ve kaostan beslenmek olduğu bilinen en önemli gerçek olarak karşımıza çıkar.
Ülkemizin zor ve özel koşulları, siyasetin kutuplaştıran dili de terörün istediği ortamları yaratan bir gerçekliktir.
Bundan hem iktidar hem muhalefet yara almaktadır.
İktidar yol geçen hanına dönen sınırlardan, elini kolunu sallayarak metropollere kadar gelen teröristten, istihbarat eksikliğinden sorumlu tutulur!
Bu gün iktidarın söylemleri ile muhalefet ise teröre destek veriyor algısı ile köşeye sıkıştırılmaya çalışılır.
Zaten sert olan siyasetin dili acılar ve gözyaşlarında daha da kutuplaştırılmak sureti ile ülke insanı bir ve beraber olacağımız bir süreçte daha da ayrıştırılır.
Terör o nedenle bu süreçte hedefine giden yolda öncelikli olarak insanımızı ayrıştırmayı hedef alır. Ayrışan kitlelerin kaosa giden yolda kendisine en büyük yardımcı güç olacağını bilir.
İktidar muhalefeti, muhalefet iktidarı suçlar..
Oysa terör parti, insan çoluk çocuk ve insani hiç bir duygu taşımaz… Onun tek hedefi uyuşturduğu beyinlerle insanlık suçunda tarihe noıt düşürmektir. Terörün insani vasfı dünde yoktu yarında olmayacaktır.
Ama siyasilerin, partilerin, devletlerin ve onlara oy veren seçmenlerin ne kadar zalimce olursa olsun ve ne kadar haklı gerekçelerle isyankar olursa olsun duygularının bir noktasında insani, bir yan mutlaka olacaktır ve olmalıdır da…
Terör kendine bağımlı teröristler yetiştirir… Bunları yetiştirirken önceliği tüm insani duyguları yok ederek kendi duygu ve düşüncelerine kitlenmiş, insan olma özelliğini yitirmiş, sadece kendine bağımlı, insanlıktan çıkmış bireyler yetiştirmektir.
Devletler ise terör odaklarına karşı ve söylemlerine karşı kazanabileceği her bireyi hayata döndürmek toplumun arasına kazandırmak için büyük bir mücadele yürütür. Devletler arası ilişkilerde ise her devletin kendi coğrafyasına uygun düşmanları olduğu gibi küresel güçlerin gelecek vizyonlarına uygun terör örgütleri ile de temas kurdukları destekledikleri bilinen bir gerçektir. Asıl olan devletlerin ya da coğrafyada şekillenen düşmanların oluşturdukları terör örgütleri değil ona zemin hazırlayan iç kargaşayı tetikleyen söylem ve eylemler terör örgütlerinden daha tehlikeli bir süreci başlatabilir. İnsamızın asıl tehlikeye düşüren süreç demokrasinin zarar görmesi insanların yaşam kalitesinin düşmesi, ekonomik zorlukların baş göstermesi ve siyasilerin dili bir ülkeyi ateşe atacak en tehlikeli süreçlerin başlangıcıdır.
Maalesef İstiklal caddesinde meydana gelen patlama yine bir zaman ayarlı bomba olarak ülkemizin gündemine girdi. İktidar muhalefeti, muhalefet iktidarı suçluyor..
Peki bu saldırılar kime yarıyor?
Elbette ki kaostan beslenen terör örgütüne..
Size, bize kalan ise yorumlamak…
İktidarsanız; muhalefet terör örgütü ve hainlerle..
Muhalefetseniz; seçim döneminde iktidar yine kandan besleniyor korku ve panikle oy devşlirme derdinde….
Siz aklınıza mukayet olun..
Çünkü terörün yıkamadığı tek gerçek; kenetlenmiş bir halk, birlik ve beraberliğini sürdüren bir millettir…
Siyasetin dili ile değil!
Toplum olarak birbirmize kenetlenerek 85 milyonu insanı kucaklayarak, hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimsenin değer yargılarını kendi yargılarınla kıyaslamadan, demokrasiyi özümseyerek, kendi doğrularınızı başka yaşam biçimlerine etki etmeden yaşayarak gelişeceğiz. Akıl ile bilimle insanlığın düşmanı uyuşturulmuş beyinlere hükmeden terör örgütlerine galip geleceğiz.
İnsanı kazanmak uğruna verilen mücadele devletin geleceğini kurtarmakla aynıdır. İnsanımıza önce sorgulamayı, sonra ekonomik özgürlüğü vereceğiz ve yaşam kalitesini arttıracağız ki terör istediğine ulaşamasın.
Ülkemizin başı sağolsun teröre ve terörsite destek verenlere lanet olsun.

Başa dön tuşu