Sandık millete, demokrasi ve anayasa
YSK’ya emanet!…

Türkiye yüzyılın doğa olayı deprem felaketi sonrası büyük acılarla boğuşurken bir yandan da demokrasinin gereği seçim için start verilmiş oldu.
14 Mayıs’ta yapılacak seçim için cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın kararının resmi gazetede yayınlanması sonrası YSK seçim için hazırlıklara başladı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Anayasanın 116. madesinde yer alan
MADDE 116- Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.
Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.
Hükmü yer alıyor.
Seçim kararının alınması sonrası geçmiş yazılarımda yazdığım gibi yeni bir tartışmanın fitili de ateşlenmiş oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar aday olabilir mi?
Madde 101: Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Yine anayasa’nın 101. Maddesine dayanarak anayasayı yazanlar dahil ekseri çoğunluk Cumhurbaşkanı Recep YTayyip Erdoğan’ın aday olamayacağı yönünde... 

Bu durum tartışılacakl ve tartışılmaya devam edecek..
Gönül isterdi ki; kararı TBMM alsın ve cumhurbaşkanı Erdoğan’da tartışmalardan uzak biçimde bu seçime gölge düşmeden demokrasi yarışında var olsaydı..
Ama olmadı sonucu ne olursa olsun tartışmalar beraberinde gelecek!
Bu lider YSK’ ya atadığı için kendine ya çok güveniyor ya da YSK’nın11 üyesinden 6’sının ‘aday olamaz’ çıkışı ile cumhur ittifakı adaysız kalacak…
Bütün bu senaryolar şu an yürürlüğe girmniş durumda..
Peki, YSK’nın 11 üyesinden salt çoğunluk olan 6 üyesi ister anayasal deyin isterse dayatma ve korku ile diyerek kendimizi haklı çıkartacak bir yol bulalım ama 6 üye ‘aday olamaz’derse ne olacak?
Bu kararın değiştirilme şansı var mı?
Yok!
YSK kararlarına karşı anayasal ve yargısal bir süreç yürütülemiyor.
Çünkü YSK kararlarının kesin olması nedeni ile alternatif bir yol bumakta mümkün değil.
Peki o zaman böyle bir sonuç çıkarsa ne olur?
Bu sadece bir ihtimal ama olma ihtimali var mı?
Var..
Bence işte asıl tehdit ve tehlike o zaman baş gösterecek…
Yeni bir mağduriyet edebiyatı ile Edoğan meydanlara inerek ‘demokrasiye darbe mi’ diyecek yoksa kabullenip cumhur ittifakı adaysız seçime mi girecek?..
Kimsenin bilmediği bir önerileri ya da formülleri var mı?
Onu da kimse şimdilik bilmiyor…
Ama şu gerçek ki; o da cumhur ittifakının adaysız kalma ihtimali dünden daha fazla…
Anayasa yorumlanacak ve 11 üyenin görüş ve düşüğnceleri doğrultusunda seçime gideceğiz..
Ve bu üyelerden 6 sı aday olmaz dediğinde bambaşka bir Türkiyeye uyanacağız…
Ya meydanlarda olup anayasa devleti olduğumuzun altı çizilecek ya da demokrasiye darbe diyenlerin çığırtkanlığında seçim bitene kadar görevinin başında olan cumhurbaşkanın yeni yetkileri ile tanışacağız…
Hepimize kolay gelsin!

Sandık millete, demokrasi ve anayasa YSK’ya emanet…

Başa dön tuşu