“SİNOP ÜNİVERSİTESİ DAHA DA GÜÇLENECEK”

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Türkeli’ne Sinop Üniversitesi’ne bağlı olarak Meslek Yüksek Okulu açılmasını istedi. “Üniversiteler, eğitimin en üst halkasıdır ve toplumsal yaşamın dinamiklerini etkileyecek güçlü bir öneme sahiptir” diyen Karadeniz, hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. 
Türkiye koalisyon hükümeti çalışmalarına kilitlenirken, CHP Sinop Milletvekili Karadeniz yasama faaliyetlerine hız verdi. Karadeniz, orman alanlarının ve geçimini orman alanlarından sağlayan köylülerin mağduriyetlerinin giderilmesi için orman bölge müdürlüklerinin kurulması ile ilgili kanun teklifinden sonra bu kez Türkeli’ne Meslek Yüksek Okulu açılması için kanun teklifi verdi.  Karadeniz’in Yüksek Öğretim Kurumları Kanununda değişiklik öngören kanun teklifinin yasalaşması durumunda Türkeli, Sinop Üniversitesi’ne bağlı “Türkeli Meslek Yüksek Okulu” adıyla yeni bir akademik eğitim kurumuna kavuşmuş olacak.
 
Sinop Milletvekili Karadeniz, teklifinin gerekçesinde üniversitelerin, çalışmaları ile bilimsel araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüten, bilgi üretmeyi ve uygulamayı ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiş eğitim kurumları olduğunu belirtti. Karadeniz teklifinin gerekçesinde şunları ifade etti: “Akademik eğitimin verildiği üniversitelerin yalnızca yükseköğrenim kurumları olmadıkları; ekonomik büyümenin ve kalkınmanın önemli motor gücü, bölge için gelir yaratan kültür ve bilim üreten bir kurumlar oldukları somut bir gerçekliktir. Ayrıca, sadece bilgi ve kültür üretmekle kalmayan aynı zamanda kuruldukları bölgelere gelir getiren bu kurumlar bölgeler arası eşitsizliklerin giderilmesine yardımcıdırlar. Bu nedenledir ki, Türkeli’de kurulacak Meslek Yüksek Okulunun Sinop ve özellikle Türkeli yerel ekonomisi açısından istihdam yaratacağı, Türkeli ve çevresine kentin emek piyasasının niteliğini etkileyen akademik eğitim kurumu olacaktır. Sinop Üniversitesi, hızlı değişime ve küreselleşme sürecinde bilgiye dayalı akademik eğitim sürecinde gelişmeye açık bir akademik kurum olması nedeniyle Türkeli Meslek Yüksek Okulu’nun kurulmasıyla daha da güçlenecektir.”
Başa dön tuşu