YÜKSEL ;“AKP iktidarını dikili ağaçtan vazgeçirin, ekmeğinizle oynatmayın”

Sinop İl Başkanı Av. İnan Savaş Yüksel, yazılı açıklamada bulunarak, hükümetin kamuya ait ne var ne yoksa hepsini satmaya çalıştığını, son olarak gözünü ormanlardaki dikili ağaçlara diktiğini söyledi.

Ayancık’ta yaşanan selin ardından orman deposunun Erfelek’e taşınacağı söylentisinin ilçede yaşayan orman köylülerinde iş kaybına uğrayacakları kaygısı yarattığını belirten Yüksel, “Bu kaygı haklı bir kaygı olup, sorun Ayancık Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Kaya’nın eski kereste fabrikası alanının orman deposu olarak kullanılması için mülk sahiplerini ikna etmesiyle aşılmıştır. Orman köylümüz ve iş kaybı yaşayabilecekleri konusu gündeme gelince, mahkeme kararlarını ve süreci paylaşma gereği duydum. Ak Parti İktidarı tarafından 20 Mart 2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Orman Ürünlerinin Satış Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile Devlet ormanlarının çok yıllık ve dikili olarak satışının önü açılmıştır. Bunun üzerine Türkiye Ormancılık Kooperatifleri (OR-KOOP) Merkez Birliği, çok yıllık ve dikili satışa (yani belli bir yerdeki ormanlık alanın 30-40 yıl gibi sürelerle ve orman köylüsünce kesme-sürütme-nakliye gibi işlemlerden geçirilmeden dikili olarak satışına) olanak tanıyan bu Yönetmelik ‘in iptali için Danıştay ‘da dava açmıştır” dedi.

DANIŞTAY YÜRÜTMEYİ DURDURDU

Yüksel, “Danıştay; Orman Kanunu‘nda “çok yıllık” ve “dikili ağaç” satışı diye bir şey olmadığını, orman ürünlerinin dikili ağaç veya çok yıllık olarak satılması durumunda bunun ormanların özelleştirilmesi anlamına geleceğini, dikili olarak ya da çok yıllık satılan ağaçların bakım – söküm ve kesimi gibi Orman Kanunu‘nun 40. maddesinde sayılan ve Kanun gereği orman köylülerine yaptırılan işler bakımından orman köylülerinin ve bunlar tarafından kurulan kooperatiflerin öncelik hakkının ortadan kalkacağını, yani orman köylüsünün işini ve aşını kaybedeceğini gerekçe göstererek Yönetmelik‘in dava konusu maddelerinin yürütmesini durdurmuştur. Bunun üzerine, davayı kaybedeceğini anlayan Ak Parti İktidarı davanın sonucunu beklemeden 4 Ekim 2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Yönetmelik ‘in yürütülmesinin durdurulmasına karar verilen maddelerinde değişikliğe gitmiş, Devlet Ormanlarının “çok yıllık” olarak satılabileceği ibaresi “on yılı aşmamak üzere çok yıllık” olarak satılabilir olarak düzenlenmiş, OR-KOOP Merkez Birliği tarafından bu düzenlemelere karşı da iptal davası açılmış, Danıştay tarafından yine aynı gerekçelerle yani orman köylüsünün iş imkanlarının elinden alınması ve ormanların özelleştirilmesi sonucunu doğuracağı gerekçe gösterilerek değiştirilen bu maddelerin de yürütmelerinin durdurulmalarına karar verilmiştir. Sonuç olarak Danıştay, OR-KOOP Merkez Birliği‘nce açılan bu davaları 2021 yıllında sonuca bağlamış, dikili ağaç satışının Orman Kanunu‘nda yer almayan bir uygulama olduğu, ormanların özelleştirilmesi benzeri sonuçlar doğuracağı, dikili satışlar sonucunda orman köylüsünün kesme-sürütme gibi işlerini, bu işlerin sonucu elde ettikleri % 25 haklar benzeri haklarını ve önceliklerini kaybedecekleri gerekçeleriyle davaların kabulüne karar vermiş ve bu yönetmelikleri iptal etmiştir” açıklamasında bulundu.

TÜM UYARILARA RAĞMEN DİKİLİ AĞAÇLARIN SATIŞINDAN VAZGEÇİLMEDİ

Hükümet’in, Meclis’te yapılan bütün uyarılara rağmen ormanlardaki dikili ağaçların satışından vazgeçmediğini hatırlatan Yüksel, “Tabi Ak Parti İktidarı, bu süre içerisinde boş durmamış, Danıştay‘ın dikili ağaç satışlarını iptal edeceğini anladığından, 19/04/2018 tarihinde Orman Kanunu‘nun 30 ‘uncu maddesini; “Devlet ormanlarından elde edilen DİKİLİ AĞAÇ da dâhil orman ürünlerinin piyasa satışlarında açık artırma esastır. Amenajman plan verilerine uygun olarak dikili ağaç da dâhil orman ürünlerinin satışları beş yıllık süreleri geçmemek üzere, yıllara sari olarak da yapılabilir” şeklinde değiştirmiş, dikili ağaç ve çok yıllık satışı Orman Kanunu’na da sokmuştur. Böylelikle Danıştay denetiminden kurtulmayı ve dikili ağaç satışını yasallaştırmayı amaçlamıştır” diye konuştu.

YA EKMEĞİNİZDEN, İŞİNİZDEN YANA TARAF OLACAKSINIZ; YA İŞSİZLİKTEN, AÇLIKTAN

CHP’nin ana muhalefet partisi olmanın verdiği yetkiyle dikili ağaç satışının iptalini Anayasa Mahkemesine taşıdığını hatırlatan Yüksel, “O zaman diliminde Grup Başkan Vekilimiz Sayın Engin Altay “Dikili ağaç satışının ormanların özelleştirilmesi anlamına geldiğini ve Anayasaya aykırı olduğunu, Anayasa‘nın 169 ‘uncu maddesine göre Devlet Ormanlarının Devlet tarafından yönetilip işletilmesi gerektiğini, mülkiyetinin devrolunamayacağını” söylemiştir. Danıştay kararları da bu yöndedir. Zamanın AKP’li Orman Bakanı Veysel Eroğlu ise, “dikili ağaç satışına özel sektörden gelen talep üzerine karar verdiklerini, normalde şu anda ağaçların standart boyda kesilip orman teşkilatının depolarına taşındığını, oysa özel sektörün biz kendimiz keselim, boyutlarını ayarlayalım dediğini, bu talebi karşılamış olacaklarını” söylemiştir. Sayın Bakan açıkça demektedir ki, biz ormanları dikili olarak ve çok yıllık özel sektöre devredeceğiz, onlar da ağaçları nasıl isterse öyle kesecekler, kime istiyorlarsa onlara kestirecekler. Peki bu durumda Orman Kanunu‘na göre orman işlerinde (kesme-sürütme-bakım-onarım-ağaçlandırma vb.) öncelikle çalıştırılma hakkı olan orman köylüleri ne iş yapacaklardır? Bu orman köylüsünün aşını, ekmeğini elinden almak demek değil midir?. Şimdi sel nedeniyle depo Ayancık‘tan taşınacak, ekmeğimiz elimizden gidiyor diye endişelenen Ayancıklı orman köylülerimiz başta olmak üzere tüm orman köylülerimize seslenmek istiyorum. Artık taraf olma vakti. Ya ekmeğinizden, işinizden yana taraf olacaksınız; ya işsizlikten, açlıktan… Ya sizin için, ekmeğiniz için, çalışma hakkınız için mücadele edenlerden yana olacaksınız; ya sizi ekmeğinizden, aşınızdan mahrum etmek isteyenlerden. Siz asilsiniz, siyasetçiler vekil… Lütfen tepkinizi gösterin. AKP iktidarını dikili ağaçtan vazgeçirin, ekmeğinizle oynatmayın. Biz sizinleyiz… Cumhuriyet Halk Partisi sizinle” ifadelerine yer verdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 + three =

Başa dön tuşu